Intuïtief Leven

Wat is de ware betekenis van familie?

Vraag: Wat is de ware betekenis van familie?

Antwoord: Iedereen is onze Familie in Christus, in het huidige moment. Vroegere associaties leken het Licht van het Nu te verhullen, maar schaduwfiguren hebben niet de macht om de waarheid te verbergen voor een denkgeest die bereid is te Ontwaken. Als de denkgeest de ingevingen van de Heilige Geest volgt, vervagen en verdwijnen de oordelen en betekenissen en de hokjes en rollen die aan de droomfiguren zijn toegekend. Wat overblijft is een herkenning van de Geest in jezelf. 

De Ik Ben Aanwezigheid is jouw Zelf, ver voorbij de concepten en rollen die de wereld als waardevol en echt beschouwt. Uit het denken van de wereld geroepen zijnde, is het nu onmogelijk om geïdentificeerd te blijven met een beperkte identiteit of rol. Vergeving is een concept dat veilig in de plaats kan komen van de betekenisloze rollen die gemaakt werden om schuld vast te houden en een afgescheiden wil van de Eenheid van de Hemel in stand te houden. De rollen van de wereld waren ego-idealen, gemaakt om de plaats in te nemen van de Eenheid in God, maar onze Eenheid in God is de Eeuwige Werkelijkheid van ons Wezen.

Laat vandaag met vreugde alle kleinheid los en aanvaard de Grootsheid van het Leven in God. Vraag niet naar de kleine dingen en denkbeeldige gemakken van lichamen en vroegere associaties, en ze zullen in een oogwenk uit het bewustzijn verdwijnen. In onze Goddelijke Wil is alles en iedereen inbegrepen, en niets wordt apart gehouden.

In Vrede en Vreugde voor altijd,
David 🌹

Hier is een mooi lied van Resta Burnham genaamd “Family” met de Nederlands vertaalde tekst hieronder. Resta zingt over de ware familie waar David eerder over sprak; de Eenheid in Geest.

Lyrics:

Zij zijn het waar ik op vertrouw als ik hulp nodig heb, om me te helpen doen wat ik zelf niet kan.
Zij stellen geen grenzen aan wat ik waard ben.
Zij maken het vreugdevol om op deze aarde te leven.
Ze steunen me en zegenen me en noemen me de hunne, en helpen me herinneren aan de Helderheid van Thuis.

Refrein:
Familie, familie, heilig en heel is mijn familie.
Vriendelijkheid en liefde zijn de zoete banden die de familie binden die leeft in de Geest.

Niemand wordt buitengesloten, en iedereen is verwant in de armen van vergeving, de Geest van binnen.
Moeders en vaders en dochters en zonen, broers en zusters: wij zijn allen één, geen lichamen, niet gescheiden met niemand om zorg, maar verbonden als het Kind van één Ouder die we delen.

[Refrein]

Mijn broeder, kom nu naar huis, er is geen vreugde daarbuiten.
Werp het masker af van de vreemdeling die je draagt.
Doe met mij mee, zing met mij, prijs God.
Deel met mij, heb lief met mij, lach om de gedachte dat het Ene gebroken kan zijn, dat het Geheel deel kan zijn, dat alles buiten Gods hart kan zijn.

[Refrein]

Geïnspireerd door het onderwerp relaties? Meld je dan aan voor een diep en praktisch weekend toegewijd aan het onderwerp. De “Holy Relationship” online retraite met David Hoffmeister en de Living Miracles community begint op vrijdag 5 februari en duurt het hele weekend. 

Het is in het Engels gesproken. Laat de taal je niet tegenhouden of een barrière vormen wanneer je je geroepen voelt. Het enige dat je nodig hebt is bereidheid! Voor meer informatie, het volledige schema en aanmelding, bezoek de event pagina. 💞

“Een heilige relatie is niet tussen mensen. Het houdt simpelweg vastberaden het doel van acceptatie en niet-oordelen in de denkgeest vast. Het kijkt, wacht en observeert, en het oordeelt niet. Het probeert niet de wereld te veranderen, want een heilige relatie is het symbool van een vergeven wereld. Het doel is in dezelfde mate toepasbaar op iedere persoon, plaats, ding, situatie en gebeurtenis. Het doel is het inzicht dat er geen echte verschillen mogelijk zijn in een verenigd bewustzijn.” 
– David Hoffmeister (uit het boek Ontwaken via Een cursus in wonderen)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *