Intuïtief Leven

ECIW de wereld is een illusie

Waarom is de wereld God vreemd?

David Hoffmeister over God, de illusie van afscheiding en gebed.

Vraag: Er is een lering in ECIW waar ik graag opheldering over zou willen. Het vermeldt verschillende keren dat het idee van deze wereld God vreemd is. Hij heeft deze wereld niet geschapen. Hij is zich niet bewust van onze illusoire dromen. Dat vind ik verontrustend. Omdat het draaiboek geschreven is, zullen we allemaal ontwaken. Maar wie schreef het draaiboek? Ons ware Zelf is al wakker en heel. Ons doel is om tot deze herkenning te komen en de droomwereld van ons ego te verlaten. Dat is allemaal geweldig nieuws, maar waarom erkent God de wereld van ‘mini mij’ niet? 

Waarom staat er geen definitie van God in de ‘Verklaring van termen’ in de Cursus? Dat zou me kunnen helpen. ‘Mini mij’ denkt graag dat God haar gebeden hoort. Waarom bidden? Wat heeft het voor zin God te vragen de politie te helpen een ontvoerd meisje te vinden? Om mijn lijdende vriend te helpen vrede te vinden temidden van zijn pijn? Om wereldleiders te helpen hun hart te verzachten? Om dankbaarheid voor iets of een gebeurtenis die ik als mooi beschouw te uiten? Of gewoon om me te helpen ontwaken uit de droom?

God is mijn schepper. Om de een of andere reden, die ik niet begrijp, heb ik(?) ervoor gekozen om te experimenteren met het afgescheiden zijn van Hem. Waarom zou God niet geïnteresseerd zijn in wat ik heb gemaakt als onderdeel van dit experiment? Ik dacht dat de droom van het ‘Jezusverhaal’ voor God van speciaal belang zou zijn, aangezien Jezus met succes ontwaakt is. Wat was het nut van Jezus’ gebed tot God in Gethsemane? Kun je alsjeblieft uitleggen wat God is, waarom deze wereld God vreemd is, en waarom wij bidden?

Antwoord: Bedankt voor het schrijven en voor alle oprechte vragen. God is Geest. Geest is geen denkbeeld of een geloof. Geest, die eeuwig is, kan niet gedefinieerd, verklaard of beschreven worden – alleen ervaren. God is gewoon. Christus is gewoon. Vergeving zelf is een illusie, want in de Hemel valt er niets te vergeven.

De ervaring van Geest overstijgt het ‘opperste’ geloof, en dat is vergeving. Toch is vergeving de toegangspoort (of innerlijk portaal) tot het herinneren van God. Vergeving is daarom de focus van al het afleren – het afpellen van de lagen van een onjuist denkbeeld of geloof. Alle vragen die je hebt gesteld, geherinterpreteerd door de Heilige Geest, wijzen op aanvaarding van de Verzoening of de volledige vergeving van tijd.

De wereld van tijd en ruimte is een wereld gemaakt door het geloof in de afscheiding van God. De wereld en het geloof dat haar gemaakt heeft, het ego, zijn één illusie. Illusie betekent per definitie onwerkelijk of vals. Illusie is een verzinsel, fantasie of hallucinatie. Tijd is illusie. Ruimte is illusie. Verandering is illusie. Je vroeg waarom deze wereld God vreemd is.

God kent geen vorm. Waarheid kent geen vergissing of onwaarheid. Werkelijkheid kent geen illusie. Eeuwigheid kent geen tijd. Oneindigheid weet niets van het eindige. Leven kent de dood niet. Grenzeloosheid kent geen regels en voorwaarden. Liefde kent geen tegendeel. Vreugde kent geen verdriet. Abstractie kent geen specifieke vormen. God is Eén, en eenheid kent geen verdeeldheid of tegenstand of veelheid.

'De wereld en het geloof dat haar gemaakt heeft, het ego, zijn één illusie. Illusie betekent per definitie onwerkelijk of vals.'

Een cursus in wonderen wordt als volgt samengevat: ‘Niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God.’ De Heilige Geest vertegenwoordigt de kennis dat vernietiging onmogelijk is, want God schept alleen geest, Liefde schept alleen liefde, en Eeuwigheid schept alleen het eeuwige.

Daarom corrigeerde de Heilige Geest, een eeuwige schepping in de Hemel en (ogenschijnlijk) een symbool of vertegenwoordiger van Gods Liefde, het ego en zijn verzonnen kosmos op het moment dat het leek te ontstaan. De Heilige Geest is de herinnering aan God, en functioneert als een zachte geheugensteun dat alles nu volmaakt is zoals het is. Het volledig aanvaarden van de Heilige Geest is het geloof in tijd volledig loslaten. Want tijd en eeuwigheid bestaan niet naast elkaar. Eeuwigheid is werkelijk.

Gebed is een manier om Christus en God te herinneren. In de Hemel is gebed vormloos en onveranderlijk, een lied van eeuwige dankbaarheid. In de tijd neemt gebed de vorm aan waarin het het meest behulpzaam is. Tijd en gebrek zijn hetzelfde geloof – dus in de tijd neemt het gebed de vorm aan van verzoeken en antwoorden voor de slapende denkgeest, die zich niet bewust is van de Hemel.

Gebed is verlangen. Het gebed van het hart is wat gewenst of verlangd wordt. Het doet er niet toe welke woorden of symbolen in het gebed worden gebruikt, want het beeld of de waarneming waarvan de denkgeest getuige is, is precies wat werd gevraagd of gewenst. ‘Zoals gij zaait, zo zult gij oogsten’ is een verklaring van de kracht van de denkgeest en gebed. ‘Laat uw oog enkelvoudig zijn’ is een manier om te zeggen: ‘Laat uw verlangen onverdeeld zijn’ of ‘Laat uw gebed één zijn.’

Een verenigd gebed is één, nooit gespleten of versplinterd. ‘God, wat is Uw Wil voor mij?’, vraagt om absoluut, eeuwig geluk in plaats van vergankelijke en tijdelijke illusies. Want Gods Wil is volmaakt geluk. Elk ander gebruik van gebed is een tijdelijk ‘misbruik’ van gebed door het ego. Verenigd gebed is synoniem met schepping, en schepping, die alles is, vraagt om niets. De sleutel tot het ware gebed is het vergeten van de dingen die je denkt nodig te hebben en het hart te ledigen van bedrieglijke verlangens.

God geeft Christus eeuwige geest en leven in de Hemel. De tijd-ruimte kosmos was de poging van het ego om ‘iets toe te voegen’ aan de hemelse perfectie door afgescheiden en anders te zijn. Maar Christus blijft zoals God Christus schiep, en de Hemel bestaat voor eeuwig als eeuwige eenheid.

Een ego-afgod is ‘meer’ van iets, maar in de eeuwigheid is er geen ‘meer dan’ of ‘minder dan’. Het ware gebed ‘vraagt’ daarom alleen dat de waarheid waar is en aanvaardt dat Christus nog steeds is zoals God Christus schiep. Dit is ware nederigheid, want het is slechts ego-arrogantie om aan te nemen dat tijd en gebrek werkelijk zijn en dan te vragen dat het script ‘beter’ wordt dan het al is.

In het perspectief van de vergeven wereld is voor de Heilige Geest alles op dit moment al in goddelijke orde. Toch antwoordt de Heilige Geest de slapende denkgeest altijd op een manier die zinvol en behulpzaam is, ongeacht wat de denkgeest lijkt te geloven. Dit is een uitdrukking van de barmhartigheid en vriendelijkheid en het mededogen van de Heilige Geest.

De Heilige Geest vernietigt niet wat het ego heeft gemaakt. De Heilige Geest herinterpreteert eenvoudig wat gemaakt is naar het vergevende perspectief van heelheid.

'De sleutel tot het ware gebed is het vergeten van de dingen die je denkt nodig te hebben en het hart te ledigen van bedrieglijke verlangens.'

key, heart, feather

In antwoord op gebed zijn hier de antwoorden op enkele van de vragen die je hebt gesteld:

‘Wie schreef het draaiboek?’

Het ego. Het perspectief van de Heilige Geest ziet echter het draaiboek als geheel, als één illusie, en dit is het wonder van de Verzoening. Wat hetzelfde is, kan niet verschillend zijn, en wat één is, kan geen afzonderlijke delen hebben. Daarom is er geen rangorde naar moeilijkheid in wonderen en geen hiërarchie van illusies.

‘Waarom erkent God de wereld van ‘mini mij’ niet?’

God schept Christus als geest. Het ego was een verzinsel en kan niet scheppen. God herkent geest, dus God herkent Christus. Wat werd aangeduid als ‘mini mij’ en ‘de wereld van mini mij’ is niet herkenbaar omdat alleen geest bestaat. ‘Mini mij’ is door de Heilige Geest geherinterpreteerd naar een vergeven wereld. Het aanvaarden van het perspectief van de Heilige Geest is het enige doel dat nu aandacht en inspanning waard is.

‘Waarom staat er geen definitie van God in de ‘Verklaring van termen’ in de Cursus?’

God is niet te definiëren. Liefde overstijgt wat onderwezen of geleerd kan worden. Wat Is, Is eenvoudigweg. De Cursus is een pad van het afleren of ongedaan maken van het ego – een pad van het verwijderen van de hindernissen voor het gewaarzijn van de aanwezigheid van liefde.

Definities zijn tijdelijke hulpmiddelen bij het afleren, en in de aanvaarding van de Verzoening is de noodzaak van afleren voorbij. Laat de Heilige Geest je gebruik van denkbeelden en definities sturen, en je naar het ‘springplankpunt’ van de Verzoening leiden. Het doel van de Heilige Geest is het enige waardevolle gebruik van tijdelijke symbolen.

‘’Mini mij’ denkt graag dat God haar gebeden hoort. Waarom bidden? Wat heeft het voor zin God te vragen de politie te helpen een ontvoerd meisje te vinden? Om mijn lijdende vriend te helpen vrede te vinden temidden van zijn pijn? Om wereldleiders te helpen hun hart te verzachten? Om dankbaarheid voor iets of een gebeurtenis die ik als mooi beschouw te uiten? Of gewoon om me te helpen ontwaken uit de droom?’

Bid voor hulp om uit de droom te ontwaken. Bid voor een verschuiving in perspectief en een verandering van waarneming – om de wereld met de Heilige Geest te bekijken en te begrijpen dat het verleden voorbij is. Luister, leer, en doe wat de Heilige Geest je ingeeft. De Heilige Geest zal je heel specifiek leiden, zolang je in specifieke dingen gelooft. Open je hart en laat je gebed één zijn.

‘God is mijn schepper. Om de een of andere reden, die ik niet begrijp, heb ik(?) ervoor gekozen om te experimenteren met het afgescheiden zijn van Hem. Waarom zou God niet geïnteresseerd zijn in wat ik heb gemaakt als onderdeel van dit experiment?’

Vrede en begrip gaan samen en kunnen niet los van elkaar gevonden worden. Identiteit kan niet worden ‘gevonden’ of ‘begrepen’ behalve in de Denkgeest van God. De Heilige Geest is ons enige waardevolle belang of doel voor wat het ego leek te maken. De vergeven wereld is het symbool van Gods Liefde voor een denkgeest die slaapt en nog niet is ontwaakt tot de eeuwige eenheid van de Hemel.

‘Ik dacht dat de droom van het ‘Jezusverhaal’ voor God van speciaal belang zou zijn, aangezien Jezus met succes ontwaakt is. Wat was het nut van Jezus’ gebed tot God in Gethsemane?’

Het ‘Jezusverhaal’ en veel van de schijnbare scenario’s van tijd zijn zeer nuttige leermiddelen om het geloof in tijd los te laten. De Heilige Geest gebruikt de symbolen van de tijd om te onderwijzen dat er geen tijd is. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Het Koninkrijk der Hemelen is nabij,’ ‘Eer Abraham was, Ben Ik,’ ‘Maak je geen zorgen voor de dag van morgen.’ Jezus is een geweldig symbool van ontwaken. Geïdentificeerd zijn als Christus is jezelf kennen als geest. Maar een persoon ontwaakt niet en een verlicht persoon is ook maar een symbool of leermiddel.

De denkgeest die gelooft in geschiedenis en personen, plaatsen en dingen is in slaap. Het perspectief van de Heilige Geest is als het ware de punt van de tijd (ter vergelijking: kijk vanaf de kopse kant naar een sliert spaghetti en je ziet een punt), inclusief Jezus’ gebed tot God in Gethsemane. Het perspectief van de Heilige Geest onthult dat geschiedenis (de tijd-lijn) illusie is en dat de visie van Christus (het abstracte licht) zich volledig openbaart achter de sluier van beelden.

Wallpaper-Jesus-Hd-1

'Jezus is een geweldig symbool van ontwaken. Geïdentificeerd zijn als Christus is jezelf kennen als geest. Maar een persoon ontwaakt niet en een verlicht persoon is ook maar een symbool of leermiddel.'

Ontwaken is het volledig loslaten van dwaling (of ego). God verhoort het gebed van het hart en je zult innerlijk, in de goddelijke Stilte, vinden waarnaar je op zoek bent. Er komt een tijd dat verschijningen en beelden als bedrog worden gezien, en je identiteit niet langer in beelden wordt gezocht.

De dromer van een wereld van dromen is verstild in het stille perspectief van de Heilige Geest. Droom zacht van een wereld die voorbij en verdwenen is, want het verleden kan geen schaduw werpen op het huidige moment. Vergeving ziet het verleden als verdwenen, en alleen een zegen blijft over.

Ik hou van je voor eeuwig en altijd, jij die heilig bent!

Liefs,
David

Vind meer blogs hier over metafysica.

Vind video’s met David op ons Nederlandse YouTube kanaal.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *