Intuïtief Leven

Mystieke staat van zijn

Onder dit thema vind je video’s die de mystieke staat van zijn weerspiegelen en begeleide meditaties die je uitnodigen om de wereld los te laten en je begeleiden naar de ervaring van Eenheid.

“Hoor van nu af aan louter de Stem namens God en namens jouw Zelf, wanneer jij je van de wereld terugtrekt om in plaats daarvan de werkelijkheid te zoeken.”  (W.ep.3)

Helende meditatie 💞 Innerlijke vrede helende meditatie

“Ik zou dit altijd doen: mijn geest tot rust brengen in diep gebed en vragen… Vragen om getoond te worden… de Liefde. Alleen de liefdevolle gedachten zijn waar en al het andere is een oproep tot genezing.”

Bevrijd jezelf

“Je hebt de kracht om de sleutel te draaien, wanneer je maar wilt.”

Het ogenblik van verbinding

“Het vraagt slechts een ogenblik van verbinding om direct terug te duiken in het Goddelijke. Het hoeft niet zo’n langslepend proces te zijn.”

De hoogste geestestoestand: “Ik weet het niet”

“Het is een natuurlijke geestestoestand om geen enkele mening te hebben over wat dan ook. Je gaat de ervaring van geen meningen hebben heel erg waarderen omdat het zo vredig is.”

Hoe te leven in Goddelijke voorzienigheid

“Als de wetten van Liefde waar zijn, als de wetten van overvloed en zorg en ondersteuning echt van God komen, dan moet het zo zijn dat ze gelijkelijk beschikbaar zijn voor alles en iedereen.”

Ware verantwoordelijkheid

“De meest belangrijke zin uit de Cursus, wat dit betreft, was voor mij, ‘Jij bent niet verantwoordelijk voor de vergissing, je bent verantwoordelijk voor het aanvaarden van de correctie voor de vergissing’.”

Spring in het Onbekende

“Er is alleen bereidwilligheid nodig om naar de Heilige Geest te luisteren en Hem te volgen, maar de context van het luisteren en volgen is loslaten.”

De Heilige Geest als automatische piloot

“Een waarlijk geleid leven is bedoeld eenvoudig te zijn.”

Vind meer video’s in het Engels op David’s YouTube kanaal