Intuïtief Leven

Een nieuw perspectief

Hier vind je video’s waar de metafysica gebruikt wordt om in te gaan op specifieke thema’s en onderwerpen in de wereld zoals geld, carrière, relaties, politiek, milieu, en rechtvaardigheid om er zo op een andere manier naar te kunnen kijken – een nieuw perspectief.

“Denk niet dat jij iets begrijpt voordat je geslaagd bent voor de test van volmaakte vrede, want vrede en begrip gaan hand in hand en kunnen nooit afzonderlijk worden aangetroffen.”  (T-14.XI.12)

Donald Trump weerspiegelt onze overtuigingen

“Alle dingen werken samen ten goede. Er is daarop geen uitzondering, behalve naar het oordeel van het ego.”

Misbruik van religieuze symbolen door het ego

“Het is echt een reis van het ontleren en het zuiveren van de denkgeest van alle concepten.”

De planeet redden of je mind redden? 

“We nemen een wereld waar waarin voortdurend gesproken wordt over het redden van iets: bepaalde mensen, zielen, moeder aarde, de ozonlaag, etc. Het enige dat gered moet worden is je mind die in afscheiding gelooft.”

Wat als je niet in geld geloofde?

“Mensen lijken te geloven in winst en verlies, wederkerigheid en schaarste. Maar dat zijn overtuigingen van het ego. Het zijn geen wetten die deel uitmaken van de ene Wet van Liefde.”

Geld en carrière

“Je moet ware nederigheid kennen om behulpzaam te kunnen zijn in het plan van Ontwaken.”

Er is geen rechtvaardigheid in deze wereld

“Geen enkel doel is jouw geest waard, behalve Verlossing, behalve correctie; om tot de staat van denken met de Heilige Geest te komen waar je inziet dat er nooit iets is misgegaan.”

Sexueel verlangen

“Wanneer we behoefte hebben aan sexueel contact, wanneer we honger hebben, wanneer we moe worden, dat is God die ons roept.”

Toekomstgedachten en bedoeling

“Als je veel dieper zakt in de mind, dan ga je je realiseren dat zelfs gedachten aan de toekomst nog steeds een afleiding zijn van het nu en van de poort naar de eeuwigheid.”

Afleidingen opnieuw geïnterpreteerd

“Het zit niet in het bestempelen en oordelen van dingen als afleidingen of als negatief, maar echt in het overdragen (van deze dingen) aan de Heilige Geest en dan te zeggen: ‘Ik heb dit gebruikt op een manier die niet goed voelt. Ik wil het aan Jou geven om het te gebruiken op een zinvolle manier’.”

Vind meer video’s in het Engels op David’s YouTube kanaal