Intuïtief Leven

Video's

Een cursus in wonderen met David Hoffmeister

Video van de week!


Het ogenblik van verbinding

“Het is ongelooflijk hoe krachtig onze denkgeest is.”

Hier vind je video’s van David Hoffmeister met Nederlandse ondertiteling. Ze zijn verdeeld over 4 thema’s. Scroll rustig door de pagina en voel welke video’s jou op dit moment het meest aanspreken.

Wil je de video in volledig formaat bekijken? Klik dan op de ‘play’ knop en daarna op het doorbroken vierkantje rechtsonder in de video.

Metafysica van Een cursus in wonderen

Onder dit thema vind je video’s die de fundering leggen van de diepgaande leringen van de cursus. Onderwerpen die je hier tegenkomt zijn: projectie, de wereld en de denkgeest (mind), oorzaak en gevolg, schuld, identiteit, genezing, en meer. 

“Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God.” (T-In-2)

Wat is ontwaken?

“Ontwaken is niet persoonlijk.

Wat is jouw identiteit?

“Het enige in het universum waaraan je niet kunt twijfelen is jouw identiteit. En toch betwijfel je die.

De wereld is in mijn denkgeest

“En als we dingen zien en we denken: Wow, dit is prachtig, dan zeggen we dat eigenlijk over ons Zelf. We beginnen te zien hoe prachtig ons Zelf werkelijk is.”

God heeft geen schuld gecreëerd!

“Het belangrijkste wat je ooit lijkt te doen in dit leven is het observeren en trainen van de denkgeest (mind training).”

Uiterlijk beeld van een innerlijke toestand

“Alles begint en eindigt in bewustzijn. Het lichaam en de wereld zijn slechts projecties. Wanneer je de onware concepten en overtuigingen loslaat zie je een hele nieuwe wereld.”

Wat is ware genezing?

“De Heilige Geest kijkt niet naar gevolgen want hij heeft aan de oorzaak voorbij gekeken.”

Een nieuw perspectief

Hier vind je video’s waar de metafysica gebruikt wordt om in te gaan op specifieke thema’s en onderwerpen in de wereld zoals geld, carrière, relaties, politiek, milieu, en rechtvaardigheid om er zo op een andere manier naar te kunnen kijken – een nieuw perspectief.

“Denk niet dat jij iets begrijpt voordat je geslaagd bent voor de test van volmaakte vrede, want vrede en begrip gaan hand in hand en kunnen nooit afzonderlijk worden aangetroffen.” (T-14.XI.12)

Donald Trump weerspiegelt onze overtuigingen

“Alle dingen werken samen ten goede. Er is daarop geen uitzondering, behalve naar het oordeel van het ego.”

Misbruik van religieuze symbolen door het ego

“Het is echt een reis van het ontleren en het zuiveren van de denkgeest van alle concepten.”

De planeet redden of je mind redden? 

“We nemen een wereld waar waarin voortdurend gesproken wordt over het redden van iets: bepaalde mensen, zielen, moeder aarde, de ozonlaag, etc. Het enige dat gered moet worden is je mind die in afscheiding gelooft.”

Wat als je niet in geld geloofde?

“Mensen lijken te geloven in winst en verlies, wederkerigheid en schaarste. Maar dat zijn overtuigingen van het ego. Het zijn geen wetten die deel uitmaken van de ene Wet van Liefde.”

Mind training

Hier vind je video’s die ingaan op de algehele toepassing van deze diepe leringen in de praktijk. Onze denkgeest (mind) heeft training nodig om consistent te denken met de Heilige Geest. De onderwerpen die je hier tegenkomt zijn gebed, vertrouwen, verlangen, besluitvorming, verantwoordelijkheid, het overwinnen van angst, en meer.

“Een ongetrainde denkgeest kan niets tot stand brengen.” (W-in.1)

Verlichting is een kwestie van verlangen

“Het is een kwestie van verlangen, het is geen kwestie van tijd. Er zijn geen mazzelaars en pechvogels, we zijn allemaal blootgesteld aan dezelfde ervaring – dezelfde limieten (ego) en dezelfde intuïtie en innerlijke leiding (Heilige Geest).”

Gebed is verlangen – de stappen van gebed

“Om enkel de woorden te zeggen, zonder dat het echt je hartewens is, is eigenlijk gewoon stappen proberen over te slaan. Je moet het heel praktisch benaderen.”

Hoe ontdoe je de ‘doener’

“Eigenlijk ging het niet om (het schrijven van) de cursus. ‘Ik hou van je’, dat was waar het allemaal om ging. Het was allemaal een achtergrond om te zeggen ‘Ik hou van je’. Dat is het enige dat belangrijk is.”

Wat te doen voor constante innerlijke vrede?

“Als we werkelijk bereid zijn om wat we leren op alles in ons leven toe te passen, zonder enige uitzondering, dan wordt ons innerlijke vrede gegarandeerd.”

Mystieke staat van zijn

Onder dit thema vind je video’s die de mystieke staat van zijn weerspiegelen en begeleide meditaties die je uitnodigen om de wereld los te laten en je begeleiden naar de ervaring van Eenheid.

“Hoor van nu af aan louter de Stem namens God en namens jouw Zelf, wanneer jij je van de wereld terugtrekt om in plaats daarvan de werkelijkheid te zoeken.” (W.ep.3)

Het ogenblik van verbinding

“Het vraagt slechts een ogenblik van verbinding om direct terug te duiken in het Goddelijke. Het hoeft niet zo’n langslepend proces te zijn.”

De hoogste geestestoestand: “Ik weet het niet”

“Het is een natuurlijke geestestoestand om geen enkele mening te hebben over wat dan ook. Je gaat de ervaring van geen meningen hebben heel erg waarderen omdat het zo vredig is.”

Hoe te leven in Goddelijke voorzienigheid

“Als de wetten van Liefde waar zijn, als de wetten van overvloed en zorg en ondersteuning echt van God komen, dan moet het zo zijn dat ze gelijkelijk beschikbaar zijn voor alles en iedereen.”

Ware verantwoordelijkheid

“De meest belangrijke zin uit de Cursus wat dit onderwerp betreft was voor mij: ‘Jij bent niet verantwoordelijk voor de vergissing, je bent verantwoordelijk voor het aanvaarden van de correctie voor de vergissing’.”

Spring in het Onbekende

“Er is alleen bereidwilligheid nodig om naar de Heilige Geest te luisteren en hem te volgen, maar de context van het luisteren en volgen is ‘loslaten’.”

Vind meer videos in het Engels op David’s YouTube kanaal