Intuïtief Leven

book, heart, love

Huwelijk & heilige relatie

Samenvatting van de vraag: Door de ogen van de Heilige Geest, welke vorm zou een huwelijk kunnen nemen? Is daarin nog steeds sprake van fysieke expressies van intimiteit?

Vraag: Het is een vrij ongewone reis met Een cursus in wonderen. Het is rustig en zeker gegaan over zijn zaak van het ongedaan maken en genezen van mijn valse geloofssysteem. Het lijkt echt te doen wat het belooft: mijn kijk op de wereld, op anderen en op mijzelf veranderen. Meestal ben ik echt enthousiast en dankbaar voor het proces en vertrouw ik op de Heilige Geest om te doen wat er gedaan moet worden. 

Maar ik ben al vijftien jaar getrouwd en begin me af te vragen hoe getrouwd zijn er uit ziet, of zal uitzien, vanuit het perspectief van de Heilige Geest. Zullen we nog steeds in hetzelfde bed slapen? Kus ik haar nog steeds als ik haar op het werk afzet? Raken we elkaar aan? Als het doel echte communicatie is, waarom zou seks, aanraken, en knuffelen dan nog een optie zijn? Seks en intimiteit zijn altijd sterke elementen geweest van wie ik geloof dat ik ben en een echte bron van zogenaamde ‘liefde’ voor mij.

In onze groepen heb ik altijd genoten van het knuffel aspect in het welkom process. Dit is voor mij in de loop der tijd veranderd en nu hoef ik niet meer aan te raken of fysiek aanwezig te zijn om mee te doen. Ik ben me er ook zeer van bewust dat ik niet dezelfde verandering van overtuigingen wil met betrekking tot mijn partner en vrouw. ECIW komt nu heel dicht bij huis!

Ik ben tot het besef gekomen dat ik niet weet hoe ik een goede vriend of hoe ik echt behulpzaam kan zijn. Ik weet niet hoe ik gedag moet zeggen of hoe ik afscheid moet nemen. En nu ook hoe ik een echtgenoot, partner en in deze zogenaamde huid en botten moet zijn. Is er een plaats voor het huwelijk als er maar één ware relatie is? Het voelt alsof het fundament waar het huwelijk en al het andere in deze wereld op is gebaseerd, vals is. 

Je opmerkingen zijn van harte welkom. Mijn vrouw en ik willen helemaal in de liefde opgaan, niet bang zijn. Bedankt dat je zo’n prachtig voorbeeld en inspiratiebron bent!

Antwoord: Bedankt voor je oprechte e-mail en voor het uitstorten van wat er in jouw hart en hoofd omgaat en wat je ervaart. Het is zo mooi en wonderlijk om daadwerkelijk te verschuiven van het doel van het ego naar het doel van de Heilige Geest, en dit komt nu in het bewustzijn. Het huwelijk is een eenheid, en je stelt je open voor de eenheid van de geest die de Eenheid van Christus is. De Liefde van God is de Liefde van Christus en kent zichzelf als Eén. Agape Liefde is onvoorwaardelijk.

Er zijn geen verschillende soorten Liefde, noch zijn er graden van Liefde. Deze ervaring van Verlichting overstijgt het lichaam volledig, en dus overstijgt het de begrippen die met het lichaam te maken hebben (inclusief begrippen van interpersoonlijke relatie en kameraadschap). Vroegere gewaarwordingen en vroegere associaties waren in gedachten gehouden met betrekking tot de concepten van intimiteit en verbondenheid en kameraadschap. Nu nader je het Heilige Ogenblik, het Nu-Moment. In je werk met Een cursus in wonderen ben je vele passages tegengekomen die wijzen in de richting van het overstijgen van alle lichaamsgedachten en het aangaan van de Ware Relatie. Hier zijn een paar voorbeelden:

“De aanwezigheid van angst laat zien dat jij lichaamsgedachten verheven hebt tot het niveau van de denkgeest. Hierdoor worden ze aan mijn controle onttrokken, wat maakt dat jij je er persoonlijk verantwoordelijk voor voelt. Dit is een duidelijke verwarring van niveaus.” (T-2.VI.1)

“Laat niets wat te maken heeft met lichaamsgedachten je voortgang naar verlossing vertragen, en laat de verleiding te geloven dat de wereld iets bevat wat jij verlangt, je niet tegenhouden.” (W-128.4)

“Waarneming bestond niet voordat de afscheiding gradaties, aspecten en intervallen introduceerde. De geest kent geen niveaus, en alle conflict komt voort uit het idee dat er niveaus zijn.” (T-3.IV.1)

“De Heilige Geest kan niet door middel van angst onderwijzen. En hoe kan Hij met jou communiceren zolang jij gelooft dat communiceren betekent jezelf eenzaam maken? Het is ongetwijfeld krankzinnig te geloven dat je door te communiceren in de steek zult worden gelaten. En toch geloven velen dat. Zij denken immers dat hun denkgeest privé moet blijven, of dat ze die anders zullen verliezen, maar dat als hun lichamen samen zijn, ze hun denkgeest voor zichzelf houden. De vereniging van lichamen wordt zo de manier waarop ze de scheiding der denkgeesten in stand willen houden. Want lichamen kunnen niet vergeven. Ze kunnen slechts doen waartoe de denkgeest opdracht geeft.” (T-15.VII.11-12)

“Je ziet de wereld die jij waarde geeft. Aan deze kant van de brug zie je de wereld van afzonderlijke lichamen, die zich in afzonderlijke verbonden bij elkaar proberen aan te sluiten en proberen één te worden door verlies te lijden. Wanneer twee afzonderlijke personen ernaar streven één te worden, proberen ze hun grootheid te verkleinen. Elk ontkent zijn macht, want het afzonderlijke verbond sluit het universum uit. Er wordt veel meer erbuiten gelaten dan erin opgenomen, want God wordt erbuiten gelaten en niets erin opgenomen. Als één zo’n verbond in volmaakt vertrouwen werd aangegaan, zou het universum erin binnenkomen. Maar de speciale relatie die het ego zoekt omvat zelfs niet één volledig persoon. Het ego wil maar een deel van hem en ziet alleen dit deel en anders niets.” (T-16.VI.5)

Tussen liefhebbende denkgeesten bestaat geen afgescheidenheid.


“Dit is de functie van je heilige relatie. Want wat de een denkt, zal de ander samen met hem ervaren. Wat kan dit anders betekenen, dan dat jouw denkgeest en die van je broeder één zijn? Bezie dit blije feit niet met angst, en denk niet dat het een zware last op jou legt. Want wanneer je het van harte hebt aanvaard, zul je beseffen dat jullie relatie een weerspiegeling is van de eenheid van de Schepper met Zijn Zoon.  Tussen liefhebbende denkgeesten bestaat geen afgescheidenheid. En iedere gedachte in de ene brengt de andere blijdschap, omdat ze dezelfde zijn. Vreugde kent geen grenzen, want elke stralende gedachte van liefde breidt haar wezen uit en schept meer van zichzelf. Nergens kan daarin enig verschil worden aangetroffen, want elke gedachte is zichzelf gelijk.” (T- 22.VI.14)

“Gods vrede wordt allereerst aan slechts één ding herkend: ze is in elk opzicht totaal  anders dan alle voorgaande ervaringen. Ze roept niets wat voorafging in herinnering. Ze brengt geen associaties uit het verleden met zich mee. Het is een volledig nieuw gegeven. Er is een contrast, zeker, tussen dit gegeven en heel het verleden. Maar vreemd genoeg is het geen contrast van ware verschillen. Het verleden glijdt eenvoudig weg en in zijn plaats komt eeuwigdurende stilte. Dat alleen. Het eerder waargenomen contrast is gewoon verdwenen. De stilte heeft zich over alles uitgespreid.” (M-20.2)  

Wat ooit beperkt en bezitterig en exclusief leek, zal vervagen en zwakker worden en verdwijnen, vervangen door heelheid.


In Ontwaken zal eerst je perceptie lijken uit te breiden en al-inclusief worden. Eén relatie is elke relatie. Niemand wordt uitgesloten van de Familie van God, de Familie van de Goddelijke Geest. Wat ooit beperkt en bezitterig en exclusief leek, zal vervagen en zwakker worden en verdwijnen, vervangen door heelheid. In het besef dat de Liefde van binnenuit is en verbonden met de Heilige Geest, omvat dit Heilige Geest-perspectief alles wat in gedachten is en dus wordt niets uitgesloten of verworpen. Er zijn geen ‘paren’ of ‘congregaties’ in de genezen waarneming, want er is geen dualiteit of veelvoud in heelheid. Ware Kameraadschap is Eenheid met God, en deze Relatie is in de Geest. De gedachte aan lichamen (wie is met wie, wie heeft het uitgemaakt met wie, wie voelt zich aangetrokken tot wie) was het verleden. Privé ‘geesten’ met privé ‘gedachten’ was de basis van het ego voor zijn ‘interpersoonlijke relatie’. Het is alleen mogelijk om in Liefde te zijn met alles, want dat is het Allesomvattende van God’s Liefde. Liefde heeft geen tegenpool en kan niet worden opgesplitst in betekenisloze stukjes en beetjes.

Er is een verenigd doel dat de Heilige Geest biedt en dat belangrijk is om te accepteren, en dit doel stabiliseert de perceptie van de wereld en alle schijnbare relaties:

Een gemeenschappelijk doel is het enige middel waarmee de waarneming kan worden gestabiliseerd, en aan de wereld en alle ervaringen hier één interpretatie kan worden gegeven. In dit gezamenlijk doel wordt één oordeel gedeeld door alles en ieder in je blikveld. Je hoeft niet te oordelen, want jij hebt geleerd dat alles één betekenis heeft gekregen, en je bent blij die overal te zien. Ze kan niet veranderen omdat je haar overal waarneemt, onveranderd door de omstandigheden. En daarom schenk je haar aan alle gebeurtenissen, en laat je die jou stabiliteit schenken. (T-30.VII.4)

Ik ben met jou verbonden in het aanvaarden van dit Doel. Het aanvaarden van de Verzoening is de enige verantwoordelijkheid, en Verlichting is Zeker. Veel aspecten van de ‘interpersoonlijke relatie’ bevatten de speciaalheid van het ego of de ‘aantrekkingskracht tot schuldgevoelens’. In Een cursus in wonderen wordt het uitgelegd: “Het is onmogelijk via het lichaam genot te zoeken en geen pijn te vinden.” (T-19.IV.B.12) De Heilige Geest maakt de zieke aantrekkingskracht van schuldgevoelens ongedaan door de Vreugde van het wonder! Glorie aan God voor het wonder van de Correctie (Verzoening) die angst en schuld en pijn oplost, en alleen maar zegeningen biedt!

In Liefde,
David ❤️

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *