Intuïtief Leven

Hoe worden schuldgevoelens losgelaten?

Samenvatting van de vraag: Hoe worden schuldgevoelens en ‘people-pleasing’ losgelaten? Kan de Heilige Geest helpen om onze bereidheid te vergroten of is dat enkel onze eigen verantwoordelijkheid? 

Vraag: Het moeilijkste voor mij is het constante schuldgevoel. Zou je daar over willen praten? Je zei dat schuldgevoel ontstaat door het accepteren van ego-rollen. Een cursus in wonderen lijkt te zeggen dat schuldgevoelens voortkomen uit het geloven dat je je broeder, en dus jezelf, kunt aanvallen. Kun je dit voor mij ophelderen?
En kan de Heilige Geest helpen met bereidwilligheid? Of is dat, als onze enige verantwoordelijkheid, enkel aan ons en niet aan Hem?

Tot slot las ik jouw brief met de titel “Experiment in vergeving” over een volwassen kind dat naar huis terugkeerde als ‘gast’. Mijn 25-jarige zoon is nu ongeveer een jaar in mijn huis. Ik heb me door de Heilige Geest geleid gevoeld om hem als gast in huis te behandelen; we hadden afgesproken dat hij in een woonwagen achter mijn huis kon wonen, dat hij die zou opknappen en dat ik hem zou leveren wat hij nodig had om dat te doen. Hij was gescheiden van zijn vrouw toen hij hier voor het eerst kwam, maar nu is zij erbij ingetrokken en zijn z’n twee kinderen hier. Ik vind dat ik veel voor ze zorg. Ik ben ook de enige verzorger van mijn moeder, die bedlegerig is. Hoe kom ik ervan los om niet alleen de verzorger van de kinderen te zijn, maar ook degene te zijn die voor die familie opruimt, voor ze kookt, de was doet, etc.?


Antwoord:
Het geloof dat een Goddelijke Geest in Verbondenheid met God in stukjes en beetjes kan worden gebroken is het geloof dat aanval mogelijk is. Het zien van een broeder als een afzonderlijk individu met een eigen geest en eigen gedachten is een weerspiegeling van het geloof in de scheiding van God. De geest is Eén en voor altijd Eeuwig, maar de ‘sterfelijke geest’ die de uitvinding van het ego is, is een illusoir geloof in fragmentatie. Het ego wijst elk fragment een eigen ‘leven’ toe en noemt het fragment bij een naam, en dit onechte geheugenpakket krijgt een reeks rollen toebedeeld. Zo probeert het ego iets van niets te maken. Het probeert ‘leven’ te zien in ‘gesneden beeld’ (afgoden) die gemaakt zijn om de plaats van Christus in te nemen. Geen van de schijnrollen is waar.
De hele wereld is namelijk een podium, hoewel de Goddelijke Geest geen rol kan spelen. Eenheid kan nooit krimpen tot een kleine rol die zich lijkt af te spelen op een tijdlijn. Het enige wat gevraagd wordt is dat je bereid bent een beroep te doen op het wonder en de wereld opnieuw te zien met de Heilige Geest. De bereidwilligheid is onze verantwoordelijkheid, en deze sluit aan bij de Macht van de Heilige Geest. De reden dat de bereidwilligheid vereist is, is dat de wil van God alleen vrijwillig kan worden ervaren. Als het je enige verlangen is zul je herkennen dat wat heel is geen genezing nodig heeft. En dit is de Verzoening of Correctie voor de fout die nooit geweest is.

Eenheid kan nooit krimpen tot een kleine rol die zich lijkt af te spelen op een tijdlijn.

Deze wereld is gebaseerd op onechte rollen. Schuld wordt in het bewustzijn begraven en verborgen gehouden als de geest zich identificeert en probeert deze rollen te spelen, want het ego-geloof dat ze gemaakt heeft wordt uit het bewustzijn gehouden als ze blindelings worden nagestreefd. Het ego gebruikt schuld om de geest in de illusie van slavernij te houden, omdat het onmogelijk is om te voldoen aan ego-idealen die nooit enig leven of substantie in de Werkelijkheid hebben gehad. De ‘persoon’ maakt nooit het ‘ideaal’ waar en dit is waar het schuldgevoel lijkt te ontstaan. Toch is noch de persoonsconstructie, noch het ideaal of rolconstructie echt. Je hebt je ‘zelf’ afgemeten aan een illusie, maar je bent geen twee zelven. Je bent Eén Zelf verenigd met onze Schepper en ver voorbij elke bepaling of vergelijking. Het niet goed genoeg zijn van een moeder, vader, zus, broer, zoon, dochter, buurman, student, burger, ECIW-leraar, enz. is nooit de bron van de schuld die ons gevangen houdt. Het is de ego-overtuiging onder alle rollen die de ‘bron’ van schuld is, zolang wordt geloofd dat het echt is.

Jouw werk met Een cursus in wonderen en de muziek roept je op tot jouw ware functie, en die functie is jouw geluk en vrijheid en vrede! Je bent niet jouw broeders hoeder en de moederrol was slechts een tijdelijke rol die opzij moet worden gelegd in het ongedaan maken van het ego. Je bent Geest, maar toch zul je je dit niet herinneren totdat je de kleine rollen die het ego heeft gemaakt om je onbewust te houden, loslaat. De Heilige Geest zal meer uitgebreide rollen bieden (d.w.z. leraar van God) als je begint te ontwaken, in ruil voor de beperkende rollen uit het verleden. Maar zelfs de schijnbaar meer expansieve rollen zullen worden overtroffen als je leert om de illusie volledig te vergeven. De opstapjes naar Verlichting zijn slechts de achtergrond van scènes en scenario’s die je in staat stellen om te oefenen in het loslaten van alle beperkende overtuigingen en de enige overtuiging te accepteren die je zal bevrijden: Verzoening.

De Heilige Geest zal meer uitgebreide rollen aanbieden in ruil voor de beperkende rollen van het verleden.


Je zult je ‘zoon’ zien zoals je denkt dat jij bent. Ben je ‘vlees’? Dan is je ‘zoon’ vlees en beperkt tot het vlees. Ben je Geest? Dan is jouw “Zoon” de Christus, ons eigen Zelf, en is het verleden vergeven van alle beelden en herinneringen die het Gezicht van Christus leken te verbergen. Als je de rol van ‘verzorger’ speelt, begrens je je eigen geest, want je getuigt ervan dat het ego nog steeds de leiding heeft en nog steeds verantwoordelijk is. Geef deze ‘verzorgingsrol‘ aan de Heilige Geest, die zorgt voor onze Heilige geest. Als je de leiding van de Heilige Geest volgt, zul je zien dat je niets opoffert om de functie die je is gegeven te vervullen. Vergeving past in jouw behoefte, en je hebt geen andere.

Wees in deze situatie direct en eerlijk en laat de Heilige Geest de woorden in je mond leggen wanneer je tot je zoon spreekt. Je zult een kalme zekerheid voelen als je vanuit je hart spreekt en zegt wat echt het meest behulpzaam is. En wanneer je dit doet zullen de vroegere patronen en gewoontes en de people-pleasing’ gedachten uit schuld verdwijnen, want ze waren nooit echt een deel van de Werkelijke jij. Eenmaal aan de Heilige Geest gegeven ze zijn weg ook. Wanneer je ermee ophoudt deze ‘people pleasing’ gedachten te beschermen en vast te houden zullen ze snel blijken te verdwijnen. Je ware functie wacht op je om je er compleet in onder te dompelen. Haal het deksel van de put met gedachten die voorbij zijn, want het is een verspilling van energie om de deksel erop te houden en te doen alsof je bent wat je niet bent. Als je bidt, onthoud dit dan: Je vraagt niet te veel, maar veel te weinig. Beperk het vragen niet, want Vreugde is wat je verdient in bewustzijn, en Vreugde is wat je in Werkelijkheid bent. Je ware functie zal je dit laten zien. In je ware functie zal ik komen als getuige van je bereidheid om te ontwaken. En we zullen ‘samenkomen’ en God alle eer bewijzen, want het Licht is gekomen!

Veel liefs,
David 🌹

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *