Intuïtief Leven

Intuïtie &
Een cursus in wonderen

Wat is intuïtie / innerlijke leiding?

Onder al het zoeken en streven naar de dingen van de wereld hebben we een veel groter verlangen om spirituele leiding te volgen. Het (er)kennen van je innerlijke gids, gaat samen met het opgeven van alle ideeën rondom manifesteren en creëren wat jij gelooft dat de perfecte wereld voor jou is. Je moet dit loslaten om tot een werkelijk luisteren-volgen te komen van je intuïtie. Het is een staat van nederigheid.

Wat is je innerlijke gids anders dan de hoogste roeping van je hart? Roepend tot dat deel van je wezen waar je weet dat er iets bestaat dat voorbij het lichaam gaat? Iets dat ongelooflijk mooi, liefdevol en eeuwig is?

De behoefte aan spirituele begeleiding komt voort uit het besef dat alles wat jou door de wereld werd aangeboden niet heeft gewerkt. Je beseft dat je een nieuw soort denken en een nieuwe manier van zijn nodig hebt. Je verlangt een kalme en stille denkgeest, een constante staat van zijn, die gevuld is met een oneindige stroom van vreugde. 

Dát is de ervaring die komt bij het volgen van onze intuïtieve stem en de leiding van ons Hoger Zelf. Deze zachte stem fluistert ons ieder moment toe welke woorden te zeggen, wat te doen en waarheen te gaan. Het is een heel mooie reis naar binnen wanneer we deze connectie met onze intuïtie hebben gemaakt.

Een cursus in wonderen is een midden, een trampoline, naar deze connectie.

Wat is 'Een cursus in wonderen'?

Een cursus in wonderen is omschreven als een zelfstudie cursus om je in contact te brengen met je intuïtie of Hoger Zelf, de Heilige Geest. Het is een non-duale lering met een tekstboek, een werkboek, en een handboek voor leraren. 

De werkboek lessen zijn erop gericht om het geloof in afscheiding (dualiteit) ongedaan te maken en te ontwaken tot je ware Identiteit als Christus. 
Hoewel de Cursus Christelijke taal bevat, zijn lering is Universeel.

Inleiding:
‘De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel.

Deze cursus kan daarom heel eenvoudig aldus worden samengevat:

Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God.’

Wat is spiritueel ontwaken?

Een cursus in wonderen definieert ontwaken als het einde van de droom van afscheiding, conflict, angst, pijn en dood. Het is een ervaring van innerlijke vreugde, vrede en de onvoorwaardelijke Liefde van God. De betekenis van ontwaken is dus ervaringsgericht en is niet volledig in woorden te beschrijven.

Spiritueel ontwaken vindt plaats wanneer de denkgeest bereidwillig en gereed is. Het kan niet gepland worden op een persoonlijk niveau; het is een spontaan gebeuren. In Een cursus in wonderen wordt ons verteld dat het moment van ontwaken is vastgesteld door de denkgeest zelf. 

Video: ‘Wat is Ontwaken?’

Net zoals we niet kunnen vertrouwen op onze dromen om ons te vertellen wat onze waaktoestand is, kunnen we niet begrijpen wat er voorbij spiritueel ontwaken ligt vanuit de droom, illusie, ofwel “Maya”.

Waar we wel over kunnen praten zijn de symbolen of tekenen van spiritueel ontwaken. Dit zijn de wonderen van vergeving waar Een cursus in wonderen zich  op richt en onze denkgeest in traint. 
Deze training gaat niet over hoe je je paranormale vermogens kunt ontwaken, maar eerder over het zien van weerspiegelingen van de Waarheid binnen de droom.

Dit zijn de prachtige momenten waarop je werkelijk ervaart dat er geen scheiding is tussen jou en je broeder. Je ervaart dat je één bent. Deze ervaringen wordt ook wel het heilig ogenblik genoemd.

Wat is een wonder?

Een cursus in wonderen definieert een wonder als een correctie in onze perceptie. Het verwijdert de blokkades van angst en schuld in de denkgeest, waardoor een glimp van tijdloze vreugde zichtbaar en voelbaar wordt. 

Het wonder herinnert ons er slechts aan dat wat wordt waargenomen, onjuist is. De focus is niet op het veranderen of verbeteren van de wereld, ons persoonlijke zelf of onze relaties; het is gericht op een innerlijke verandering in de waarneming van de wereld en onszelf.

Wanneer de denkgeest volledig aanvaardt dat de waarheid waar is en alleen de waarheid waar is, ervaart en straalt de denkgeest de vrede van God uit.

Wonderen komen voort uit ons verlangen ernaar. Wanneer we wensen dat God’s Wil – die voor volmaakt geluk is – geschiede, dan zullen we een oneindig gevoel van geluk en vrede ervaren. Wonderen tonen ons aan dat dit pad van ontwaken veilig is; we kunnen vertrouwen op onze innerlijke stem en onze intuïtieve stappen volgen. De tekst en werkboek van Een cursus in wonderen is er om onze denkgeest te trainen zodat we steeds meer consequent voor het wonder kiezen.

Wat is vergeving?

De kracht van vergeving ligt in het zien dat iedere keer wanneer je van streek raakt, je slechts een verkeerde waarneming of oordeel hebt. Deze waarneming of oordeel moet worden vergeven om in een staat van innerlijke vrede te blijven. Ware vergeving maakt fouten of ‘zonden’ niet eerst werkelijk en vergeeft ze dan. Ze ziet dat er in de eerste plaats nooit een zonde is geweest. Het ziet enkel onschuld.

Een cursus in wonderen geeft een uitgebreide theologie en kwantumfysica aan de basis van dit idee, en is tegelijkertijd een praktische gids om vergeving te beoefenen in ons dagelijks leven en onze relaties.

‘Dromen van vergeving zijn vriendelijk voor ieder die in de droom figureert. En zo brengen ze de dromer volledige bevrijding van angstdromen. Hij vreest zijn oordeel niet, want hij heeft niemand geoordeeld, noch heeft hij getracht door middel van oordelen bevrijd te worden van datgene wat het oordeel moet opleggen. En al die tijd herinnert hij zich wat hij vergeten was toen oordelen de manier leek om hem van de straf ervan te verlossen.’ – Een cursus in wonderen

Wat is gebed?

In Een cursus in wonderen is de definitie van gebed een weg die door de Heilige Geest wordt aangereikt om God te bereiken. Het is het middel waarmee Gods Zoon afzonderlijke doelen en afzonderlijke belangen achter zich laat, en zich in heilige blijdschap wendt tot de waarheid van eenheid in zijn Vader en zichzelf. 

De kracht van het gebed is de macht van de denkgeest om te kiezen tussen het ego en God, de macht om je ervaring te transformeren van een kort lichamelijk bestaan naar eeuwig leven in God. Uiteindelijk is de keuze tussen God en het ego geen echte keuze, want alleen God is echt. 

Het gebed om vergeving is het medium voor het wonder, waarin we het denksysteem van het ego van schuld, angst en aanval loslaten en de vreugde ontvangen die inherent de onze is. 

Ons dagelijks gebed is te leren luisteren naar de Heilige Geest voor leiding. De Heilige Geest uitnodigen om onze onjuiste ideeën over de werkelijkheid te corrigeren is het gebed voor genezing. Alleen de denkgeest kan ware genezing ervaren. 

Het gebed voor eenheid is het loslaten van alle blokkades in de denkgeest, zodat Eenheid ervaren kan worden. Gods plan voor verlossing kan niet falen en dus is het gebed van je hart verhoord. Je bent nog steeds zoals God je geschapen heeft.   

Video met David: ‘Wat is gebed en verlangen?’

Wat is het ego?

Wat is het ego eigenlijk? Een cursus in wonderen definieert het ego als een doodsverlangen, het verlangen om jezelf en je wereld te scheppen. De ego-identiteit is wat het lichaam symboliseert; een persoon, een beeld, een zelfconcept. Dit alter ego is de vervanging van abstracte liefde, onze ware werkelijkheid. 

Het ego is een idee in de denkgeest, een vals denksysteem dat beschermd wordt door verdedigingsmechanismen van het ego waarvan we ons grotendeels niet bewust zijn. Onze denkgeest is niet gescheiden van elkaar, noch van God, en dus is de kracht van het ego een illusie.

 De uitweg is het ego te observeren, de pijn te ervaren dat we voor het ego gekozen hebben, onze gedachten en gevoelens bloot te leggen en door vergeving de overtuigingen in zonde, schuld en angst in onze denkgeest los te laten die ten grondslag liggen aan het denksysteem van het ego. 

Het idee van afscheiding van God is afschuwelijk in al zijn aspecten, maar wat zou er angstig kunnen zijn voor iets dat eenvoudigweg niet waar is? De Zoon en de Vader zijn eeuwig Eén.