Intuïtief Leven

Een cursus in wonderen

Inzicht in Een cursus in wonderen en ware vergeving met David Hoffmeister

Wat is Een cursus in wonderen?

Een cursus in wonderen is het antwoord op het gebed van Bill Thetford: ‘Er moet een betere manier zijn’, dat hij tot Helen Schucman richtte uit frustratie over hun gespannen relatie. Helen antwoordde: ‘Ik zal je helpen die te vinden’. Niet lang daarna hoorde Helen een innerlijke stem die zei: ‘Dit is een cursus in wonderen, maak alsjeblieft aantekeningen’. 

Helen en Bill kwamen overeen samen te werken om op te schrijven wat de stem zei. Helen was de schrijver, Bill de typist. 
Naarmate het werk vorderde werd het duidelijk dat de stem aan Jezus toebehoorde. Hij is het dus die Een cursus in wonderen heeft geschreven. 

Een cursus in wonderen samengevat: Het waanzinnige idee van afscheiding van God verscheen in de denkgeest van de Zoon van God, die het serieus nam, in slaap viel en droomde. 

Op deze manier werd de wereld gemaakt als een schuilplaats voor God, en werd een lichamelijke, egoïstische identiteit aangenomen. In werkelijkheid kon de Zoon zich nooit afscheiden, en de Cursus werd gegeven om de Zoon terug naar huis te leiden. Het is non-dualistisch.

De beoefening wordt ondersteund door ECIW-lessen die erop gericht zijn de denkgeest te trainen het denksysteem van afscheiding ongedaan te maken door ernaar te kijken en het los te laten. 

Een cursus in wonderen boek Nederlands

Dit is het proces van vergeving. Het egodenksysteem is het geloof in schuld, aanval en dood, die geen van alle werkelijk zijn. 

Hoewel de Cursus een zelfstudiecursus is, is het bij het leven van Een cursus in wonderen belangrijk te onthouden dat we samen naar Huis gaan.

Verlossing is inzien dat de onschuld van je broeder de jouwe is. Tot slot biedt de Cursus een manier om je te helpen je Innerlijke Leraar, de Heilige Geest, te vinden.

Wat is vergeving?

Een cursus in wonderen definieert vergeving als zien dat wat je dacht dat je broeder je heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Je accepteert dat je schuld op je broeder geprojecteerd hebt. Het gebed van vergeving is de praktijk van het kijken naar onze ego-identificatie, met de Heilige Geest, zodat je het ziet zonder schuld of oordeel. 

De kracht van vergeving ligt in het zien dat er slechts sprake was van een verkeerde waarneming, die over het hoofd kan worden gezien, en zo blijft de denkgeest in vrede. Jezus zegt dat ware vergeving slechts wacht, kijkt en niet oordeelt. Zij vergeeft geen zonden door ze werkelijk te maken, maar zij ziet dat er geen zonde was. 

Op deze manier ben je in staat in de voorraadkamer van je denkgeest verhalen over vergeving te verzamelen waarbij de verhalen van afscheiding van het ego worden ontkend en vervangen door een geestestoestand waarin De Heilige Geest onze waarneming corrigeert. Dit leidt tot de gelukkige droom die alle dromen beëindigt.

God is. Omdat God niet veroordeelt, is vragen om vergeving uiteindelijk niet nodig; je bent al vergeven.

Wat is spiritueel ontwaken?

Een cursus in wonderen definieert ontwaken als het einde van de droom van afscheiding, conflict, angst, pijn en dood, en de ervaring van de werkelijkheid van de vreugde, vrede en Liefde van God. De betekenis van ontwaken is dus ervaringsgericht en niet volledig in woorden te beschrijven. Ontwaken vindt plaats wanneer de denkgeest bereidwillig en er gereed voor is. 

De laatste stap in het ontwaken wordt gezet door God. Ontwaken kan dus niet gepland worden; het kan alleen een spontaan gebeuren zijn. Net zoals we niet kunnen vertrouwen op onze dromen om ons te vertellen over onze waaktoestand, kunnen we niet begrijpen wat er voorbij spiritueel ontwaken ligt vanuit de droom.

Waar we wel over kunnen praten zijn de symptomen of tekenen van spiritueel ontwaken. Dit zijn de wonderen van vergeving, waarop de training van Een cursus in wonderen zich richt.

Deze training gaat dus niet over hoe je je paranormale vermogens kunt ontwaken, maar eerder over het zien van weerspiegelingen van de Waarheid binnen de droom. 

Dit zijn de momenten waarop je proefondervindelijk leert dat er geen scheiding is tussen jou en je broeder. Het ego zal proberen deze ervaringen te verdraaien en te veranderen in speciaalheid, liefde fragmenterend in bijzonderheden. 

Het gebed voor innerlijk ontwaken richt zich op de beoefening van vergeving, zodat vergissingen in verschillen en speciaalheid vervangen kunnen worden door de ervaring van Eenheid in het heilige moment, want God heeft maar één Zoon. 

Video met David Hoffmeister ‘Wat is Ontwaken?’

Wat is een wonder?

De definitie van een wonder in Een cursus in wonderen is een correctie in de waarneming. Het verwijdert de blokkades van angst en schuld in de denkgeest, waardoor een glimp van tijdloze vreugde zichtbaar wordt. 

Het gebed om een wonder vraagt de Heilige Geest om deze verschuiving in waarneming. Het gaat er niet om iets in de wereld te willen veranderen, want het wonder herinnert er slechts aan dat wat wordt waargenomen onjuist is.

De wonderen van Jezus gebeuren eigenlijk op het niveau van de denkgeest en niet zozeer op het fysieke niveau. 

In de praktijk is het genezingswonder voor de denkgeest en wordt het altijd gevoeld. Het kan al dan niet duidelijke uiterlijke manifestaties hebben. De kracht van de Ene Geest overstijgt alle beperkingen, dus is er ‘geen orde van moeilijkheden in wonderen’. 

Hoe te bidden voor een wonder: Het ware gebed is de wens dat Gods wil, die voor volmaakt geluk is, geschiede. Wat is een wonderdoener anders dan iemand die ernaar streeft een toestand van wondergezindheid te handhaven, waarin de Heilige Geest is uitverkoren om het ware van het valse te onderscheiden. 

Wanneer de denkgeest volledig aanvaardt dat de waarheid waar is en alleen de waarheid waar is, ervaart en straalt de denkgeest de vrede van God uit.

Wat is gebed?

In Een cursus in wonderen is de definitie van gebed een weg die door de Heilige Geest wordt aangereikt om God te bereiken. Het is het middel waarmee Gods Zoon afzonderlijke doelen en afzonderlijke belangen achter zich laat, en zich in heilige blijdschap wendt tot de waarheid van eenheid in zijn Vader en zichzelf. 

De kracht van het gebed is de macht van de denkgeest om te kiezen tussen het ego en God, de macht om je ervaring te transformeren van een kort lichamelijk bestaan naar eeuwig leven in God. Uiteindelijk is de keuze tussen God en het ego geen echte keuze, want alleen God is echt. 

Het gebed om vergeving is het medium voor het wonder, waarin we het denksysteem van het ego van schuld, angst en aanval loslaten en de vreugde ontvangen die inherent de onze is. 

Ons dagelijks gebed is te leren luisteren naar de Heilige Geest voor leiding. De Heilige Geest uitnodigen om onze onjuiste ideeën over de werkelijkheid te corrigeren is het gebed voor genezing. Alleen de denkgeest kan ware genezing ervaren. 

Het gebed voor eenheid is het loslaten van alle blokkades in de denkgeest, zodat Eenheid ervaren kan worden. Gods plan voor verlossing kan niet falen en dus is het gebed van je hart verhoord. Je bent nog steeds zoals God je geschapen heeft.   

Video met David: ‘Wat is gebed en verlangen?’

Wat is intuïtie / innerlijke leiding?

Onder al het zoeken en streven naar de dingen van de wereld hebben we een veel groter verlangen om spirituele leiding te volgen. Het kennen van de innerlijke gids is het opgeven van alle ideeën rond manifesteren en het creëren van wat jij gelooft dat de perfecte wereld voor jou is. 

Wat is je innerlijke gids anders dan de hoogste roeping van je hart, roepend tot het deel van de denkgeest dat weet dat er iets is voorbij het lichaam en dat nog niet volledig de Goddelijke Leiding van de Heilige Geest zonder belemmering heeft ervaren. 

Ken jij je werkelijk Wil in een wereld waarin je je goddelijke Zelf bent vergeten, waarin iets je om de haverklap kan meeslepen in pijn, oordeel en lijden? Dit is niet jouw Wil.

De behoefte aan spirituele begeleiding komt voort uit het besef dat alles wat je in de wereld werd aangeboden niet heeft gewerkt en dat je een nieuw soort denken en een nieuwe manier van zijn nodig hebt die je kan worden geboden door een kalme en stille geest die wordt aangedreven door de stroom van vreugde. 

Leer je goddelijkheid te volgen en vraag de Heilige Geest om een gebed voor leiding en hoe verder te gaan door het dal van de schaduw van de dood. Het antwoord zal komen en naarmate het verlangen sterker wordt, zal de ruimte tussen vraag en antwoord onbestaande worden.

Wat is het ego?

Wat is het ego eigenlijk? Een cursus in wonderen definieert het ego als een doodsverlangen, het verlangen om jezelf en je wereld te scheppen. De ego-identiteit is wat het lichaam symboliseert; een persoon, een beeld, een zelfconcept. Dit alter ego is de vervanging van abstracte liefde, onze ware werkelijkheid. 

Het ego is een idee in de denkgeest, een vals denksysteem dat beschermd wordt door verdedigingsmechanismen van het ego waarvan we ons grotendeels niet bewust zijn. Onze denkgeest is niet gescheiden van elkaar, noch van God, en dus is de kracht van het ego een illusie.

 De uitweg is het ego te observeren, de pijn te ervaren dat we voor het ego gekozen hebben, onze gedachten en gevoelens bloot te leggen en door vergeving de overtuigingen in zonde, schuld en angst in onze denkgeest los te laten die ten grondslag liggen aan het denksysteem van het ego. 

Het idee van afscheiding van God is afschuwelijk in al zijn aspecten, maar wat zou er angstig kunnen zijn voor iets dat eenvoudigweg niet waar is? De Zoon en de Vader zijn eeuwig Eén.