Intuïtief Leven

Een cursus in wonderen les 99

ECIW werkboek les 99

Verlossing is mijn enige functie hier.

Een cursus in wonderen werkboek lessen met gebed van David Hoffmeister

Vind vandaag, in dit ogenblik, het huidige moment (T13.VI). Vandaag is de vergissing van lineaire tijd ongedaan gemaakt. De vergissing van het zoeken naar continuïteit in verleden, heden en toekomst, is nu voorbij. Vandaag leg ik geen continuïteit op aan verleden, heden en toekomst. Het heden is werkelijk, levend in Gods Tegenwoordigheid. Het verleden is verdwenen. De toekomst slechts ingebeeld, onwerkelijk. 

Denk op deze manier aan je broeder: omdat je hem alleen nu ziet, ‘bezit zijn verleden in het heden geen werkelijkheid, en dus kun je dat niet zien. Jouw vroegere reacties tegenover hem zijn er evenmin, en als je daarop reageert, zie je in zijn plaats slechts een beeld van hem dat jij hebt gemaakt en koestert. Wanneer jij illusies in twijfel trekt, vraag jezelf dan af of het werkelijk zinnig is om wat geweest is waar te nemen alsof het nu is.’ 

Als je je het verleden herinnert terwijl je naar je broeder kijkt, zul je niet in staat zijn de werkelijkheid waar te nemen die nu is. Het enige probleem is een geheugenprobleem – proberen het verleden te herinneren. Dit werkt niet. 

Het verleden werd gebruikt ‘als referentiepunt voor het beoordelen van het heden. Maar dit is onnatuurlijk, want het is waan. Wanneer je eenmaal eenieder hebt leren zien zonder de minste verwijzing naar het verleden, noch dat van hem, noch dat van jou zoals jij dat waarnam, zul je in staat zijn te leren van wat jij nu ziet. Want het verleden kan geen schaduw werpen op het heden en dat donker maken, tenzij jij bang bent voor licht. En alleen als je dat bent, kies je ervoor het duister met je mee te nemen, en het, door het in je denkgeest vast te houden, als een donkere wolk te zien die je broeders verhult en hun werkelijkheid aan jouw zicht onttrekt.’ 

Vandaag gaan we de duisternis voorbij, de wolk van schuld voorbij, naar de Christus in ons. ‘Wedergeboren worden betekent het verleden loslaten, en zonder veroordeling naar het heden kijken.’ Het verleden is er niet. Je kunt het nu niet meer zien. Daarom geven wij de tijd aan de Heilige Geest, opdat het ons bevrijdt – het de denkgeest bevrijdt door de interpretatie die de Heilige Geest eraan geeft. Vandaag zoeken wij continuïteit in de Heilige Geest, in het Koninkrijk der Hemelen, dat ononderbroken is. Eeuwigheid heeft geen verleden en geen toekomst. Dat zijn onwerkelijke concepten.

‘Nu is de tijd van de verlossing, want nu is de bevrijding van de tijd. Beschijn je broeders met je licht ter gedachtenis van je Schepper, want je zult je Hem herinneren wanneer je de getuigen van Zijn schepping oproept.’ Vandaag roep ik de getuigen op die mij op het huidige moment wijzen, die mij naar binnen wijzen. Niet langer zal ik het licht zoeken waar het niet te vinden is. Vandaag keer ik naar binnen. 

‘Er is een licht dat deze wereld niet geven kan. Maar jij kunt het geven, zoals het jou gegeven werd. En wanneer je het geeft, straalt het uit om je van de wereld weg te roepen en het te volgen. Want dit licht zal jou aantrekken zoals niets ter wereld dat kan. En je zult de wereld terzijde leggen en een andere vinden. Deze andere wereld schittert van de liefde die jij haar gegeven hebt. En hier herinnert  alles jou aan je Vader en zijn heilige Zoon. Het licht kent geen grenzen, en spreidt zich over deze wereld in kalme vreugde uit. Al degenen die jij hebt meegebracht, zullen jou toestralen met hun licht, en jij zult hen met jouw licht overstralen, in dankbaarheid omdat zij jou hierheen hebben gebracht. Jouw licht zal zich samenvoegen met het hunne tot een macht zo onweerstaanbaar dat ze de anderen uit de duisternis zal trekken, wanneer je naar hen kijkt.’ 

Vandaag volgen wij de wetten van de liefde. Vandaag volgen we de wetten van Gods gelukkige, vrije Wil – vrije Wil voor geluk van de hele schepping. Wij oefenen goed onze les vandaag:

‘Verlossing is mijn enige functie hier. God is immer Liefde, en dit is niet Zijn Wil.’

We kijken naar de wereld van lineaire tijd – lineaire tijd is niet Gods Wil.

‘Verlossing is mijn enige functie hier. Verlossing en vergeving zijn hetzelfde.’

‘Verlossing is mijn enige functie hier. God is immer Liefde, en dit is niet Zijn Wil.’

Terwijl we naar de wereld kijken – er lijken afzonderlijke objecten te zijn, gescheiden door tijd en ruimte – bedenken we: ‘God is immer Liefde, en dit is niet Zijn Wil. Verlossing is mijn enige functie hier.’ Vandaag leg ik vergeving in mijn denkgeest en laat ik alle angst zachtjes opzij zetten, zodat de liefde in mij haar rechtmatige plaats kan krijgen, en mij kan tonen dat ik de heilige Zoon van God ben. 

Verlossing is mijn enige functie hier. 

Amen.

Beluister hier David’s lezing en toelichting in het Engels

←  Les 98  

Les 100  →  

2 gedachten over “ECIW werkboek les 99”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *