Intuïtief Leven

Een cursus in wonderen les 87

ECIW werkboek les 87

Herhaling lessen 73 -74

Een cursus in wonderen werkboek lessen met gebed van David Hoffmeister

Vandaag gaan we verder in het verdiepen van onze ervaring door het leerplan van de Heilige Geest, en leren we dat wonderen het omzetten van ontkenning in waarheid zijn (T12.II). 

Wij genezen onszelf door de onmogelijkheid van ziekte in te zien. ‘De taak van de wonderdoener wordt derhalve het ontkennen van de ontkenning van de waarheid;’ het zien van de onmogelijkheid van ziekte, het zien van de onmogelijkheid van aanval, het wegstralen van de mist die het licht van de Verzoening verduistert. 

Vandaag herinneren wij voor onszelf en voor al onze broeders en zusters. Ons herinneren maakt een einde aan de droom van de vergetelheid. Vandaag zien we in ziekte een roep om liefde en een roep om hulp, en het is onze eigen roep om liefde en roep om hulp. 

Wij doen een beroep op zekerheid om twijfel te vervangen. Wij doen een beroep op correctie om dwaling te vervangen. Wij zullen onze nachtmerries niet langer verborgen houden voor het licht van de waarheid, maar de duisternis naar het licht brengen. Wij zullen niet trachten onze nachtmerries te bewaren, maar ze aan het licht brengen en loslaten. 

Vandaag zijn wij stil, en te midden van alle schrille geluiden van de wereld zinken wij weg in diepe stilheid. Vandaag kijken wij elk beeld dat opduikt om ons tegen te houden recht in het gezicht, beseffend dat het doel onvermijdelijk is; het doel van liefde, het doel van geluk, van vreugde en vrede. 

En we worden bemoedigd door de woorden van Christus: ‘Nog een korte tijd en je zult me zien, want ik houd me niet verborgen omdat jij je verbergt. Even zeker als ik zelf ontwaakt ben, zo zeker zal ik jou doen ontwaken, want ik ben ontwaakt ten behoeve van jou. In mijn opstanding ligt jouw bevrijding.’ 

Volmaakte liefde verdrijft angst. Vandaag vertrouwen wij op Christus, en we aanvaarden het vertrouwen dat Christus in ons heeft. We zullen niet langer proberen volmaaktheid te ontkennen. We zullen niet langer proberen te oordelen of te doorgronden wat niet beoordeeld of begrepen kan worden. We kijken naar binnen, voelen de vrede, en oefenen met onze werkboeklessen van vandaag: 


Ik wil dat er licht is. 

Er is geen wil dan Die van God. 

Amen.

Beluister hier David’s lezing en toelichting in het Engels

←  Les 86  

Les 88  →  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *