Intuïtief Leven

Een cursus in wonderen les 83

ECIW werkboek les 83

Herhaling lessen 65 -66

Een cursus in wonderen werkboek lessen met gebed van David Hoffmeister

Vandaag verenigen we ons in het aanvaarden van onze verlossing. Vandaag verenigen we ons in het aanvaarden van de opstanding van de denkgeest. Geluk en functie zijn hetzelfde, door de Heilige Geest aan mij gegeven. 

Vandaag besef ik ten diepste wat waarneming is. Jezus herinnert mij eraan: ‘Het is onmogelijk niet te geloven wat je ziet, maar het is even onmogelijk te zien wat je niet gelooft.’ (T11.VI)

Mijn overtuigingen zorgen voor waarneming. Projectie maakt waarneming. ‘Waarnemingen worden opgebouwd op basis van ervaring, en ervaring leidt tot overtuigingen. Pas wanneer overtuigingen worden gefixeerd, worden waarnemingen stabiel. In feite zie je dus inderdaad wat je gelooft.’ 

Als ik een wereld van versplintering zie, getuigt dit van een geloof in afscheiding van God. Maar de opstanding van de denkgeest is de totale triomf van Christus over het ego door overstijging. ‘Christus verheft zich zonder meer boven het ego en al zijn werken, en stijgt op tot de Vader en Zijn Koninkrijk.’ 

Wil ik vandaag de opstanding of de kruisiging onderwijzen? Wil ik veroordeling of vrijheid onderwijzen? Wil ik mijn gevangenis overstijgen en opstijgen tot de Vader door vergeving? Wat is het dat ik wil? Wat ik waarneem is mijn interpretatie. Interpretatie staat niet los van waarneming. Interpretatie is waarneming. Wil ik de waarneming van de Heilige Geest van de wereld aanvaarden, de vergeven wereld, de werkelijke wereld, de gelukkige droom, of wil ik vasthouden aan conflict? 

Dien ik de werkelijke God van liefde en vrijheid en vreugde en geluk, of dien ik de bedrieglijke god van tirannie en conflict, pijn en lijden? Wat is mijn keuze vandaag? ‘Want waarnemingen worden geleerd aan de hand van overtuigingen, en ervaring onderwijst wel degelijk.’ 

Jezus zegt ons: ‘Ik ben bezig je naar een nieuw soort ervaring te leiden die je steeds minder genegen bent te ontkennen. Van Christus leren is makkelijk, want met Hem waarnemen brengt in het geheel geen belasting met zich mee. Zijn waarnemingen vormen je natuurlijke gewaarwording… Ik ben jouw opstanding en jouw leven. Jij leeft in mij omdat je leeft in God. En ieder leeft in jou, zoals jij in ieder leeft.’ 

Dit is onze springplank vandaag. Dit is onze toewijding; terwijl we de twee glorieuze ideeën herhalen die ons in het werkboek zijn aangereikt: 

Mijn enige functie is die welke God mij gaf. 

Mijn geluk en mijn functie zijn één. 

Amen.

Beluister hier David’s lezing en toelichting in het Engels

←  Les 82  

Les 84  →  

3 gedachten over “ECIW werkboek les 83”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *