Intuïtief Leven

Een cursus in wonderen les 74

ECIW werkboek les 74

Er is geen wil dan Die van God.

Een cursus in wonderen werkboek lessen met gebed van David Hoffmeister

Vandaag is een dag om heel diep naar binnen te verzinken, om ons te openen, ons hart te openen voor het inzicht, het besef, de ervaring dat er geen wil is dan Die van God. 

We hebben in de tekst (T10.II) gezien dat alleen de beslissing om te vergeten een dissociatie teweegbracht. Dissociëren is trachten te vergeten. Maar de kennis van God, de kennis van de waarheid, de kennis van de eenheid, moet voorafgaan aan de dissociatie. Dus dissociatie is niets meer dan de beslissing om te vergeten. 

Vandaag komen we terug bij de waarheid in de ervaring dat er geen andere wil is dan Die van God, dat alle aanval een poging is om God te vergeten. Elke schijnbare aanval is een poging tot een aanval op de waarheid. Dit komt doordat je je kennis hebt ingeruild voor een droombewustzijn, omdat je bang bent voor je dissociatie, niet voor wat je hebt gedissocieerd. Bang voor dissociatie maar niet voor wat er gedissocieerd is. 

Jezus herinnert ons eraan dat wanneer wat je hebt gedissocieerd wordt aanvaard, het ophoudt beangstigend te zijn. Liefde houdt op beangstigend te zijn wanneer het wordt aanvaard. Vrede houdt op beangstigend te zijn wanneer het wordt aanvaard. Vreugde, geluk, houden op beangstigend te zijn wanneer ze worden aanvaard. Eenheid, God, houdt op beangstigend te zijn…; deze zuivere Liefde en Eenheid/God houdt op beangstigend te zijn. 

In deze beslissing liggen vreugde en vrede en de glorie van de schepping. En vandaag brengen wij onze bereidheid om te herinneren – zoals Simba in de film Lion King vanuit de wolken en de hemel de stem van zijn vader hoort: ‘Herinner je, herinner je’. Want in dit herinneren ligt de kennis van ons Zelf als de Christus. Herinner je Identiteit – herinner je. 

‘Je herinneren is niets anders dan in je denkgeest hervinden wat daar al is. Wat jij je herinnert maak jij niet, je aanvaardt slechts opnieuw wat daar al aanwezig is, maar verworpen werd. Het vermogen om in deze wereld de waarheid te aanvaarden is de waarnemingsgebonden tegenhanger van wat in het Koninkrijk scheppen is.’ 

Vandaag openen we ons om onze Identiteit te aanvaarden. Vandaag beseffen we dat we het Koninkrijk der Hemelen zijn. Er is grote vrede in het idee van vandaag. Er is geen wil dan Die van God. Ik ben in vrede. Niets kan mij verstoren. MIjn wil is Gods Wil. Mijn wil en Die van God zijn één. Er is geen wil dan Die van God. Ik deel het met Hem. 


Er is geen wil dan Die van God. 

Amen.

Beluister hier David’s lezing en toelichting in het Engels

←  Les 73  

Les 75  →  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *