Intuïtief Leven

Een cursus in wonderen les 73

ECIW werkboek les 73

Ik wil dat er licht is.

Een cursus in wonderen werkboek lessen met gebed van David Hoffmeister

Vandaag gaan we aan alle afgoden van ziekte voorbij (T10.Inl). We openen ons voor het Koninkrijk der Hemelen vanbinnen, en willen dat er licht is, dat we onze eigen scheppingen kennen, dat we God kennen, dat we ons Zelf kennen, allemaal als geest, allemaal als hetzelfde. Geest is altijd hetzelfde – er zijn geen verschillen in de geest. Geest is niet vluchtig, het is niet tijdelijk, het is niet steeds veranderend. Geest is onveranderlijk. 

Vandaag ben ik thuis in God (T10.I). Vandaag realiseer ik me dat ik volkomen veilig ben omdat ik beschermd en gedragen word door de wetten van God. Ik droomde van ballingschap, maar ik ben volmaakt in staat om te ontwaken tot de werkelijkheid. Ik ben thuis in God. 

Het is mijn besluit om te ontwaken en te beseffen dat alles wat in de droom leek te gebeuren, helemaal niet is gebeurd. Ik zal niet langer proberen te verzoenen wat er in tegenstrijdige dromen leek te gebeuren, want dromen zijn dromen zijn dromen. De dromen zijn allemaal hetzelfde, ze zijn onwerkelijk. 

Er kunnen geen verschillende vormen van onwerkelijkheid zijn. Er kunnen geen verschillende gradaties van onwerkelijkheid zijn, verschillende facetten van onwerkelijkheid. We leggen zulke gedachten terzijde, zulke onzin die de waarheid ontkent, de waarheid dat ik thuis ben in God. 

Mijn thuis is eeuwig, mijn thuis is licht. Ik zal mijn wil gebruiken om het licht van mijn bestaan te herinneren: Ik wil dat er licht is. Ik deel deze wil met God, en het heeft alle scheppingskracht in zich. Niet langer zullen ijdele wensen en grieven de weg naar mijn werkelijkheid versperren. 

Ik wil dat er licht is.

Vandaag kijk ik naar de wereld en zie het als een dwaas spel. De lineaire wereld, de lineaire kosmos, is een projectie van het ego. Het is een val, het is een afleiding, het biedt niets van waarde. Waarom? Omdat het ego het heeft doen ontstaan; en het ego gebruikt zijn behoefte aan grieven om zichzelf in stand te houden – het ego gebruikt de lineaire wereld om zichzelf in stand te houden. 

Het bevolkt het met figuren die schijnen aan te vallen en die een ‘rechtvaardig’ oordeel eisen. Wat is dit spel? Deze figuren die wij mensen noemen, worden de tussenpersonen die het ego gebruikt om in grieven te handelen. Mensen zijn de middelen die het ego gebruikt om in grieven te handelen, om aanvalgedachten uit te voeren. In deze lineaire wereld, deze bedrieglijke perceptie, zijn deze mensen de brengers van grieven, de getuigen van grieven, de getuigen van aanval, ziekte en dood. Zij staan tussen mijn bewustzijn en de werkelijkheid van mijn broeder als de Christus, de werkelijkheid van mijn zuster als de Christus, in. 

Wanneer ik deze droomfiguren zie en ze werkelijkheid geef, werkelijkheid geef aan lichamen en tijdelijke maatstaven, kan ik mijn broeders niet kennen als de Christus. Als ik mijn broeders en zusters niet als de Christus kan zien, kan ik mijzelf niet als de Christus herkennen. Ik wil dat er licht is. Ik wil het me herinneren. 

Jezus herinnert ons eraan in de les van vandaag, Hij zegt: ‘Jouw wil is voor jou verloren geraakt in deze vreemde ruilhandel, waarin schuld over en weer verhandeld wordt en het aantal grieven toeneemt bij elke ruil.’ 

Vandaag wil ik dat er licht is. Ik leg alle wederkerigheid terzijde, alle ruilhandel, alle uitwisseling, alle iets doen om iets anders te krijgen. Dit is de wet van de wereld, de wet van lineaire tijd – vraag en aanbod, geven in vorm, krijgen in vorm. Niets van dit alles heeft ook maar iets te maken met de Wil van God, en de wil van de Zoon van God. God heeft hier niets mee te maken. Want deze lineaire wereld van geven en nemen, vraag en aanbod, staat in tegenstelling tot de eeuwigheid, in tegenstelling tot de Geest. 

Jezus stelt ons een prachtige vraag in les 73: ‘Zou God een wereld scheppen die Hemzelf zou doden?’ Nee. Wat een krankzinnigheid. Vandaag zullen we nog eens proberen de wereld te bereiken die in overeenstemming is met jouw wil. Dit is de werkelijke wereld, dit is de gelukkige droom, dit is de vergeven wereld. 

We moeten een wereld aanschouwen die onze wil dat er licht is weerspiegelt. We kijken naar binnen. Ons beeld van de wereld kan alleen weerspiegelen wat in ons is. Deze werkelijke wereld is een weerspiegeling van vergeving. Dit is wat we vandaag kiezen als we in ons hart verklaren: Ik wil dat er licht is. 

Jezus heeft ons in de les van vandaag prachtige vragen gesteld, heel directe vragen: ‘Wil je werkelijk in de hel zijn? Wil je werkelijk treuren, lijden en sterven?’ Nee. In plaats daarvan: Ik wil dat er licht is. 

We doen de oefeningen vandaag in blij vertrouwen, er zeker van dat we zullen vinden wat we willen vinden, en ons zullen herinneren wat we ons willen herinneren. Ik wil dat er licht is. Ik doe een beroep op de kracht van mijn denkgeest. Laat mij het licht aanschouwen dat Gods Wil en de mijne weerspiegelt. Duisternis is niet mijn wil. 


Ik wil dat er licht is. 

Amen.

Beluister hier David’s lezing en toelichting in het Engels

←  Les 72  

Les 74  →  

3 gedachten over “ECIW werkboek les 73”

  1. Weer zo diepgaand verwoord. Anderen herinneren mij aan wat ik gekozen heb, duisternis of licht.
    Wat een prachtig gebed, ik wil dat er Licht is, in alles!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *