Intuïtief Leven

ECIW werkboekles 24 – David Hoffmeister

Ik zie niet wat mijn hoogste belang is.

Een cursus in wonderen werkboek lessen met toelichting van David Hoffmeister

Dus vandaag worden we vanuit onze tekstlezing (T4.II) eraan herinnerd dat het doel van de oefeningen in deze Cursus is om uiteindelijk tot het besef te komen dat alle waarneming overbodig is. Dat het uiteindelijk waarheid of Geest of kennis of het herinneren van God is waar het om gaat. En dus gaan onze werkboeklessen verder met de training van de denkgeest, met de overtuigingstaak van de Heilige Geest, om de Heilige Geest de functie te laten vervullen die de Heilige Geest werd gegeven: de denkgeest de nietsheid van waarneming te laten inzien en de denkgeest te openen voor het alles van de Geest, van goddelijke Liefde.

In deze wereld is het alsof de mens doelgericht is – er zijn doelen en ambities; en de les van vandaag is een stap in de richting van het begrijpen dat al deze ego-doelen, alle doelen die te maken hebben met vorm en verschijningen, alle doelen die te maken hebben met resultaten en voorkeuren, niets te maken hebben met de werkelijkheid en niet in het licht van vergeving kunnen staan. De les begint met een verbazingwekkende uitspraak; Jezus begint zijn les met: 

‘In geen enkele situatie die zich aandient weet je welke uitkomst jou gelukkig zou maken. Daarom heb je geen leidraad voor juist handelen, noch een maatstaf om het resultaat mee te meten.’

In geen enkele situatie… En dat komt omdat de uitkomst van geluk geen specifieke uitkomst in de vorm is. Er is nooit een specifieke uitkomst in de vorm die je gelukkig zou maken – nooit, niet één.

In de tekst, in het gedeelte ‘Voorbij alle afgoden’ (T30.III), zegt Jezus dat jouw wil universeel is en niet tevreden kan zijn met welke vorm dan ook. Geluk is Gods Wil. Geluk is abstract. Daarom: ‘In geen enkele situatie die zich aandient weet je welke uitkomst jou gelukkig zou maken.’ – uitkomst – kom uit de denkgeest, zegt het ego, kom uit de denkgeest en in vorm, zoek naar vorm om op een bepaalde manier te zijn, zegt het ego. Dat is wat uit-komsten zijn – je moet eerst een identiteit uit de denkgeest projecteren in een persoonlijkheid of een lichaam, situaties, gebeurtenissen, omstandigheden – en geen van hen die werkelijk zijn. 

Er is geen uitkomst die je gelukkig kan maken. Het is ook interessant dat, met al deze focus op uitkomsten in de vorm en doelen in de vorm, resultaten in de vorm, dat er een woord in deze wereld is dat nodig lijkt te zijn als middel voor deze uit-komsten – en dat woord is inkomsten. 

‘Wat is je inkomen?’ is een vraag op veel sollicitatieformulieren of formulieren voor het aanvragen van krediet en dingen van deze wereld – ‘Wat is je inkomen?’ De les van vandaag is de aanzet om te gaan inzien dat alle uitkomsten in de vorm en alle inkomsten in de vorm worden gegenereerd in een wereld van tegenstellingen en conflicten die helemaal nergens op slaan.

En wat denk je van gedrag? Wat motiveert het gedrag, de handelingen van het lichaam? Jezus vertelt ons in deze les: 

‘Wat je doet, wordt bepaald door jouw waarneming van de situatie, en die waarneming is onjuist.’

We kunnen dus zeggen dat als je waarneemt vanuit de onjuiste gerichtheid-van-denken, dat er altijd een misleidend gedrag uit zal volgen of voortkomen, omdat ze hetzelfde zijn. Onthoud: gedachten en beelden, gedachte-vormen en beelden, zijn allemaal hetzelfde – het is allemaal de denkgeest. Het is allemaal de denkgeest: ‘Mijn gedachten zijn beelden die ik heb gemaakt’ (les 15) – er is niets buiten de denkgeest. Dus je kunt het niet oplossen in de zin van handelingen en gedrag. Wat je doet komt voort uit wat je denkt. Wat je doet wordt bepaald door je waarneming van de situatie. En Jezus vertelt ons recht voor zijn raap, hier in les 24, dat die waarneming onjuist is. 

Wat bedoelt hij daarmee? Hij zegt simpelweg dat een gefragmenteerde waarneming van lineaire tijd onjuist is. Hij wijst niet met een vinger naar mensen of verschillende landen of situaties, hij selecteert niets, hij zegt dat de waarneming onjuist is. Hij zegt dat gefragmenteerde, vervormde waarneming net als fantasie is, het is fictie, het is onwerkelijk; het heeft geen geest omdat God geen lineaire tijd en specifieke objecten heeft geschapen; dit is geen pantheïsme – het geloof dat God in objecten schuilt.

Dit is het uitgangspunt om te kijken hoe waarneming werkt en te onthouden dat je geen behoefte hebt aan deze verwrongen manier van denken of deze verwrongen manier van waarnemen. Het enige doel dat we werkelijk hebben in elke situatie die correct wordt waargenomen is ons hoogste belang: vergeving. En dan vraagt hij om deemoed, om nederigheid. Hij zegt dat als je je realiseerde dat je je hoogste belang niet goed waarneemt, dan zou je kunnen leren wat het is. Maar in de aanwezigheid van je overtuiging dat je wel weet wat het is, kun je niet leren.

Dus dit is een stap in het openen van de denkgeest, zodat het leren kan beginnen. Dit is een stap om werkelijk te zien dat er behoefte is aan een andere manier, een fundamentele behoefte, geen behoefte aan een andere actie, een andere vorm, geen behoefte aan verandering van de wereld of aan betere dingen in de wereld, geen behoefte aan betere zogenaamde vormresultaten/specifieke resultaten, maar wel een behoefte aan een andere manier van kijken naar de wereld, een waarneming vanuit de juiste gerichtheid-van-denken, geïnspireerd door het afgestemd denken met God, het denken met de Geest. Het vraagt om oprechtheid. Hij zegt dat de oefeningen voor vandaag veel meer eerlijkheid vragen dan je gewoonlijk opbrengt, veel meer eerlijkheid. Wat hij daar eigenlijk mee zegt is: kijk goed naar je denkgeest en kijk hoe de doelen opkomen, deze ego-doelen, die tegenstrijdige ego-doelen in elke situatie die zich in je denkgeest aandient. Misschien denk je aan een ideale plek om te wonen in deze wereld of een ideale partner om mee te leven, of misschien denk je aan een ideale hoeveelheid geld op je bankrekening waar je je prettig bij voelt, of aan een ideaal aantal investeringen waar je tevreden mee zou zijn en waar je blij mee zou zijn. Dit zijn dwaze gedachten omdat het gaat om dwaze doelen, altijd ego-doelen rond overleven, het zoeken naar interpersoonlijke liefde, het zoeken naar situaties, mensen, plaatsen, gebeurtenissen, die de vraag zullen beantwoorden: 

Ik zal gelukkig zijn als… de wereld er zus en zo uitziet, mijn persoonlijke leven er op een bepaalde manier uitziet. 

Al die doelen – hij zegt dat je dit kunt veralgemenen, je kunt je denkgeest doorzoeken op onopgeloste situaties waar je bang voor bent of waar je je zorgen over maakt. En dan merk je bij elke situatie op dat je een aantal doelen in gedachten hebt als onderdeel van de gewenste uitkomst, en hij zegt ook op te merken dat deze doelen op verschillende niveaus liggen en vaak met elkaar in conflict zijn.

Je kunt politieke doelen hebben, doelen voor je land, doelen voor politici, doelen voor het milieu, zakelijke doelen, interpersoonlijke doelen, psychische doelen – misschien heb je bepaalde psychische vermogens die je wilt ontwikkelen en bepaalde paranormale ervaringen waarvan je gelooft dat je die nu niet hebt en die je in de toekomst wilt hebben – welke van deze doelen dan ook. Veralgemeen gewoon. 

Denk aan een zakelijke kans die je hebt overwogen en probeer het maar uit in de les: in de situatie met betrekking tot deze zakelijke kans, zou ik graag willen dat dit de uitkomst is en dat de uitkomst is: het verkopen van iets, wat geld verdienen. 

Denk erover na op het gebied van relaties, een onopgeloste relatie die je hebt: in de situatie met betrekking tot – plaats hier de naam van een persoon bij wie je voelt dat je een onopgeloste relatie hebt – en dan: Ik wil dat dit en dat gebeurt. Kijk naar die uitkomsten, kijk naar de doelen die je hebt voor die relaties. Je denkt dat dit realistische doelen zijn, maar deze doelen liggen in de toekomst en worden gegenereerd door het ego. Het zijn doelen vanuit zelf-concepten, en Jezus zegt: 

‘Open je denkgeest hier, probeer zoveel mogelijk verschillende uitkomsten te vermelden als zich in alle eerlijkheid maar aan je voordoen, zelfs al lijken sommige niet direct verband te houden met de situatie of er zelfs helemaal niet bij te horen.’ 

Je merkt dat je denkgeest begint te fladderen, het heeft een hoop doelen, veel doelen voor hoe de wereld zou moeten werken, veel doelen voor uitkomsten in de wereld die je leven zinvol moeten maken, alsof je de wereld nodig hebt om op een bepaalde manier te zijn voor een zinvol en waardig leven. En in tegenstelling hiermee herinnert Jezus ons er altijd aan dat je waarde door God is bepaald – niets wat je denkt of doet of zegt of maakt kan jouw waarde bepalen. Waarde kwam, waarde komt in de schepping, komt van Liefde, van Geest, niet van de wereld van beelden. Dat is achterstevoren, dat is ondersteboven om te geloven dat je waarde wordt bepaald door hoeveel je verdient, hoe mooi het lichaam eruit ziet, hoe dun je bent (hoe mooi), door je carrière, door je interpersoonlijke relaties, door je geschiedenis, hoe goed je was als moeder of vader, hoe goed als zoon of dochter, hoe goed als buurman; geen van deze dingen bepaalt waarde; geen van deze dingen bepaalt ware betekenis. 

Dus gebruiken we weer de les van vandaag, en we passen die heel specifiek toe op alle gedachten en gevoelens en uitkomsten en verwachtingen en eisen die zich vandaag aandienen. Zie ze ontstaan en zeg: 

 

Ik zie niet wat mijn hoogste belang is.

Beluister hier David’s lezing en toelichting in het Engels

←  Les 23  

Les 25  →  

11 gedachten over “ECIW werkboekles 24 – David Hoffmeister”

 1. ‘niets wat je denkt of doet of zegt of maakt, kan jouw waarde bepalen.
  Jouw waarde wordt door God bepaald’
  Prachtig en al heel lang een van mijn favoriete zinnen uit de Cursus! 💕

 2. Ook al kan ‘niets’ mij gelukkig maken, ben ik wel heel blij met deze vertaalde tekst van David.
  Hartelijk dank voor al jullie mooie werk.

 3. Mijn uitkomst is….dat ik dit toch zou moeten begrijpen…..en dat is op dit moment niet zo.
  En daar dan weer vrede mee hebben.
  Én dat is ook niet helemaal zo
  Ontspannen in de ongemak….zo eerst maar .
  Dank en liefs!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *