Intuïtief Leven

ECIW spiritueel pad met baan en gezin

Is dit spirituele pad haalbaar bij een fulltime baan en gezin?

Vraag: Afgelopen december, David, legde je uit dat je een constante, zachte vrede ervaart en een gevoel hebt van aanvaarding van alles precies zoals het is. (Ik herinner me dat Jeshua ons leert dat we grieven koesteren wanneer we willen dat iets anders is dan het is – hmm.)

Klopt het als ik aanneem dat jij je volledig op je gemak voelt om alleen datgene te doen wat voor je ligt, zonder ook maar te denken aan wat er buiten het ‘nu’ moet worden gedaan? Hoe haalbaar is dit voor studenten met een volledige baan en die een gezin hebben te onderhouden?

Antwoord: Bedankt voor je e-mail. Mijn ervaring is inderdaad voortdurende vrede. Deze vrede is een natuurlijke staat van geest die voortvloeit uit het opgeven van het geloof in de toekomst, en dus elke poging om die te plannen, en het opgeven van de poging om wat dan ook in de wereld te willen controleren. Zonder verwachtingen zijn alle dingen even aanvaardbaar. 

Door alles te laten zijn precies zoals het is, realiseer je je dat, terwijl je altijd verantwoordelijk bent voor je eigen staat van geest, deze verantwoordelijkheid niet het vermogen impliceert om situaties, gebeurtenissen, omstandigheden, personen, plaatsen en dingen te beheersen. 

Met andere woorden, het script van de wereld is geschreven (dat is het verleden) en de enige keuze die overblijft is ofwel het persoonlijke perspectief van het ego op het script ofwel het zachtmoedige perspectief van de Geest van vergeving, waarbij het gelijktijdige geheel wordt gewaardeerd.

In je e-mail vraag je hoe haalbaar en werkbaar het is, met name voor een student met een gezin, om gewoon te doen wat voor je ligt, in alle rust, zonder veel na te denken over de toekomst. Ik zal deze vraag en zijn context behandelen vanuit het perspectief van het afleren van vergissingen en het ongedaan maken van het ego.

'Zonder verwachtingen zijn alle dingen even aanvaardbaar.'

In ECIW wordt het inzicht naar voren gebracht dat er maar één probleem was en dat dat probleem al is gecorrigeerd door de Heilige Geest. Ook wordt duidelijk dat je het antwoord of de correctie van het probleem pas kan herkennen als het probleem eerst is herkend zoals het is. Er is je verteld:  ‘Alleen het nu is werkelijk.’ Dit is heel letterlijk waar, en het is alleen het ego dat het onmogelijke geloof ondersteunt dat het ‘nu’ ingeklemd zit tussen twee zeer reële ‘werkelijkheden’ die ‘verleden’ en ‘toekomst’ worden genoemd. 

De lineaire tijdsopvatting van het ego ziet de toekomst als verschillend van het verleden (d.w.z. wat voorafging is niet hetzelfde als wat nog moet komen) en splitst de tijd op in afzonderlijke personen, situaties, gebeurtenissen, stappen en fragmenten die op een lineaire manier kunnen worden geordend of gerangschikt. Vanuit het verwrongen perspectief van het ego worden de angst en de schuld van het verleden telkens weer herhaald en is er geen ontsnappen aan de vicieuze cirkel. 

Het huidige moment is echter de enige werkelijkheid omdat het onveranderlijk en volledig onaangetast blijft door de vergissing van afscheiding.

Het huidige moment is zo eenvoudig dat het buiten het bereik van de mogelijkheid schijnt te liggen voor een misleide denkgeest die ronddraait in ingewikkeldheid. De wereld was slechts een weergave van een identiteitsverwarring, en dus was de wereld slechts een symbool van het diepgewortelde geloof dat liefde en angst naast elkaar kunnen bestaan. Dit geloof was het probleem en uitsluitend in de verbeelding werd het onmogelijke waarneembaar gemaakt. 

Het zelfconcept dat de plaats van de werkelijkheid heeft ingenomen moet daarom worden afgeleerd of ongedaan gemaakt, wil de visie van Christus in het bewustzijn terugkeren. De visie van Christus is het huidige moment, en waarneming was slechts de ogenschijnlijke duisternis van beelden die in een lijn waren opgesteld. De Heilige Geest ziet de lijn als een punt. Het ego zag de punt als een lijn. Het perspectief van de Heilige Geest bevrijdt je. Het perspectief van het ego schijnt je gevangen te nemen.

Hoe uitvoerbaar en praktisch is het perspectief van de Heilige Geest? Dat hangt ervan af of je vrijheid of gevangenschap verlangt. Het wonder haalt het geloof in lineaire tijd onderuit en brengt de vruchten van vrede, geluk, vrijheid en vreugde. Het lineaire persoonlijke perspectief probeert een onmogelijke identiteit als een ’werkelijkheid’ te verstevigen. Overgave aan het perspectief van de Heilige Geest heeft geen enkele prijs. 

Er is absoluut geen ‘prijs’ te betalen voor innerlijke vrede. Het wordt steeds duidelijker dat ervaringen van ’beproevingen en ellende’ alleen voortkomen uit de poging om weerstand te bieden en zich te verdedigen tegen het perspectief van de Heilige Geest. Maar het perspectief van de Heilige Geest is de Verzoening of Correctie. En onze enige verantwoordelijkheid is om de Verzoening voor onszelf te aanvaarden. Dat is de volkomen eenvoud van verlossing.

stone-316225_1280

'En onze enige verantwoordelijkheid is om de Verzoening voor onszelf te aanvaarden. Dat is de volkomen eenvoud van verlossing.'

Hoe zit het met de leerling die meent voor een gezin te moeten zorgen? Kan zo’n leerling erop hopen de Verzoening te aanvaarden en tot de werkelijkheid te ontwaken, of moet de leerling een minder verheven doel nastreven? 

De vraag is niet zozeer een kwestie van context of situatie, als wel een kwestie van verlangen. De denkgeest die de kosmos heeft verzonnen en zichzelf ziet als bestaand in een dualistisch, lineair tijd-ruimte continuüm is per definitie krankzinnig. Dit valse zelfconcept is onwerkelijk, en er zijn geen graden van onwerkelijkheid of hiërarchieën van illusies. 

Hoewel sommige situaties voor het ego complexer kunnen lijken dan andere, moet je niet vergeten dat ‘situationeel denken’ het probleem is. Alleen het ‘situationeel denken’ van het ego brengt een wereld voort waarin afzonderlijke situaties lijken te bestaan. Maar wat anders dan een kloof van tijd en ruimte lijkt de ene situatie van de andere te scheiden? 

En als er geen kloof zou zijn, dan zou er niets anders kunnen zijn dan het geheel. Met andere woorden, de Heilige Geest herinnert ons eraan dat het onmogelijk is illusoire beelden te ordenen en te rangschikken, hoeveel verschillende vormen ze ook schijnen aan te nemen, omdat er maar één illusie was. En die illusie is reeds gecorrigeerd.

Petrus beschouwde zichzelf als getrouwd, met kinderen, iemand met een gezin, toen hij door Jezus werd benaderd. En aldus werd Petrus uit de wereld geroepen om de Christus in zichzelf te volgen en het goede nieuws van het Koninkrijk der Hemelen te verkondigen. Siddhartha verliet het paleis van zijn vader en zijn vrouw en kind om de waarheid te zoeken voorbij de illusie van de kringloop van geboorte en dood. 

Petrus zou later Jezus uitroepen tot ’de Zoon van de Levende God’ en het evangelie gaan verkondigen. Siddhartha werd bekend als ‘de Boeddha – de Verlichte.’ Dit is de vraag die je jezelf moet stellen: ‘Hebben deze mannen afstand gedaan van hun verantwoordelijkheden of wilden zij hun enige verantwoordelijkheid aanvaarden?’ Bij het beantwoorden van deze vraag, zul je het antwoord in je hart ontvangen.

Vertrouwen zal ieder probleem nu oplossen. Vertrouwen op de Heilige Geest wordt niet bepaald door de situatie waarin een denkgeest zich waant. Wat de schijnbare situatie ook is, hulp is beschikbaar en toegankelijk. Het ‘kleine beetje bereidwilligheid’ dat Christus vraagt om je open te stellen voor de leiding van de Heilige Geest wordt niet beperkt door de omstandigheden. 

Als er aardse verantwoordelijkheden en verplichtingen schijnen te zijn aangegaan, zullen die worden geregeld door het mededogen en de liefde van het plan van vergeving van de Heilige Geest. Vanuit een persoonlijk perspectief kan dit niet worden begrepen, maar wees ervan verzekerd dat alle dingen samenwerken ten goede en dat er geen uitzonderingen zijn. Want volgens het onderricht van de Heilige Geest moet iedereen winnen en kan er geen verlies zijn.

Een algemene regel van leiding kan zo worden geformuleerd: bid en luister en volg de Heilige Geest. Doe enkel wat je wordt ingegeven om te doen en sta open voor de ‘ik hoef niets te doen’ oplossing van de innerlijke stilte. Trek alle overtuigingen en gedachten die het licht van het bewustzijn verduisteren in twijfel en breng ze aan het licht. Breng de illusie naar de waarheid. Wees bereid om je denkgeest te veranderen en jezelf te aanvaarden als onveranderlijke denkgeest. En maak je geen zorgen over de vorm waarin de les van vergeving verschijnt.

Liefs, 
David

Vind meer blogs hier over intuïtief leven, hier over familie & relaties en hier over metafysica.

Vind video’s met David op ons Nederlandse YouTube kanaal.

2 gedachten over “Is dit spirituele pad haalbaar bij een fulltime baan en gezin?”

  1. Wauw. Het voelt dieper. Ik werd regelmatig geraakt. Ik voel geloof en vertrouwen groeien. Sneaky,sneaky ego. Wonend in Mexico moet ik een bewijs van leven laten ondertekenen door een notaris. De vragen die worden gesteld!!! Wat vul ik in?
    Deze hele wereld is een illusie, het maakt niet uit. De vragen lijst is een illusie. Laat Jezus de lijst invullen, m.a.w. blijf bij mijn gevoel. Het ego wil mij telkens schuldig laten voelen. Ik trap er niet meer in, ik zie het en laat het los. Ik ben en blijf onschuldig in waarheid. Super bedankt. Heel behulpzaam.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *