Intuïtief Leven

Innerlijke leiding ECIW

Wanneer vraag ik om innerlijke leiding en wanneer gebruik ik aardse logica?

Vraag: Ik bestudeer de Cursus al meer dan twintig jaar. Mijn dilemma is wanneer om innerlijke leiding te vragen en deze te volgen, door mijn wil over te geven aan de Heilige Geest, en wanneer mijn aardse logische verstand te gebruiken. Door te denken dat ik Zijn leiding volg, ben ik vaak op een dwaalspoor geraakt.

Ik denk dat ik geen goede luisteraar ben. In plaats daarvan volgde ik vast de stem van het ego. Deze aardse wereld lijkt haar eigen regels te hebben. Als ik liefde kies, blijkt dat tot vrede te leiden. Misschien is dat het volgen van innerlijke leiding? Wat denk jij?

Antwoord: We krijgen allemaal veel kansen om te oefenen in het vragen, luisteren en volgen van innerlijke leiding. Het is een opluchting om eraan herinnerd te worden dat de Heilige Geest onze volmaaktheid en heelheid ziet en altijd alleen maar liefde en zegeningen schenkt. Het doel van vragen, luisteren en volgen van de Heilige Geest is vergeving, of het opgeven van oordeel.

In het zachtmoedige perspectief van de Geest zijn er gelukkig geen ‘goede’ of ‘slechte’ luisteraars. Het wonder tilt het bewustzijn volledig boven het ego-continuüm van oordeel uit. Het wonder herinnert ons aan onze onschuld, die onaangetast is door de illusie van oordeel van welke aard dan ook.

'Het doel van vragen, luisteren en volgen van de Heilige Geest is vergeving, of het opgeven van oordeel.'

Ja, deze aardse wereld heeft haar eigen regels. En zoals de wereld gemaakt is door erin te geloven, zo wordt zij ook ongedaan gemaakt of vergeven door het geloof erin terug te nemen. Het afleren van vals geloof volgt in feite de logica van de Heilige Geest. En de logica van de Heilige Geest heeft een heel ander uitgangspunt dan het uitgangspunt van het ego.

De Heilige Geest herinnert steeds aan liefde, heelheid en volmaaktheid die God eeuwig in de schepping aan Christus geeft. Hij onderwijst dat de Ene alles heeft en is omdat God één Zelf geschapen heeft. Het ego is het geloof in afscheiding en tekort. En schuld en angst zijn de emoties die ontstaan door de overtuiging van het ego als waarheid te beschouwen.

De Heilige Geest herinnert ons eraan dat het zinloos is ons vast te klampen aan illusie. Het ego is de overtuiging dat schaarste en behoeften werkelijk zijn. En elk doel dat het nastreeft is erop gericht het geloof in tekort tegemoet te komen in plaats van het op te geven. Totdat het onderliggende geloof in tekort ongedaan is gemaakt, schijnen tijdelijke behoeften tijdelijk bevredigd te worden-enkel om nog meer behoeften te ‘vinden’ die hun plaats innemen.

mental-g4e11a334a_1280

Terwijl het ongedaan maken van het ego voortgaat, is het enige juiste gebruik van oordeel: ‘Hoe voel ik me?’ De staat van denkgeest is altijd een keuze. Je zei: ‘Als ik liefde kies, blijkt dat tot vrede te leiden. Misschien is dat het volgen van innerlijke leiding?’ Hoe je je voelt is inderdaad een nauwkeurige maatstaf of barometer van keuze. En eerlijkheid in jezelf is daarom een sleutel om tot onze ware Identiteit als de Christus te ontwaken.

Hoewel keuzes lijken te bestaan tussen vormen en specifieke dingen, onthult wijsheid dat doel de enige keuze is. Als dit in het bewustzijn doordringt, houdt de denkgeest op te vragen naar specifieke resultaten, want in plaats daarvan stelt hij de ongedaan makende vragen: ‘Waartoe dient het?’ en ‘Hoe voel ik me?’

Naarmate de denkgeest zich opent voor de herinnering dat God alleen volmaakt geluk wil, worden de doelen van het ego steeds minder aantrekkelijk. De hopeloze zoektocht naar zelfconcept doelen, idealen en drukdoenerij, valt weg bij de geringste herinnering van de goddelijke stilte. De behoefte om te zoeken en te bereiken en te vergaren maakt plaats voor tevredenheid en liefde en vrede. Het verleden en de toekomst vallen weg in het levende moment.

Onze waarde is bepaald door God en hoeft niet bewezen of verdiend te worden. Er is niets in de tijd dat eeuwige liefde kan ‘bewijzen’. De Heilige Geest gebruikt de tijd om te onderwijzen dat er geen tijd is. En in onschuld wordt liefde geopenbaard als alles wat er is.

'Onze waarde is bepaald door God en hoeft niet bewezen of verdiend te worden.'

amy-treasure-4aSCchQ1hzk-unsplash

Heilig kind van liefde, besluit de Heilige Geest voor jou voor God te laten kiezen. Aanvaard onze volmaaktheid, want iets anders bestaat niet. Geef elke twijfel aan onze ware Identiteit als de Christus over, en aanvaard nederig onze glorie omdat God ons hele wezen schiep. Niets kan wie God als Eén in Geest geschapen heeft veranderen. Amen.

Voor altijd liefs,
David

Vind meer blogs hier over over intuïtief leven en hier over mind training.

Video over innerlijke leiding met David Hoffmeister:

Vind video’s met David op ons Nederlandse YouTube kanaal.

 

2 gedachten over “Wanneer vraag ik om innerlijke leiding en wanneer gebruik ik aardse logica?”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *